Zijn vurige pijlen

Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven.
Efeziërs 6:11,16

 In Efeziërs 6:10-20 vertelt de apostel Paulus ons over de oorlog die wordt gevoerd tegen het volk van God. Om in deze oorlog te zegevieren moet een wapenrusting worden gebruikt. Een gewone wapenrusting volstaat echter niet. Dit komt door de aard van de vijand. De vijand is niet van “vlees en bloed”, maar bestaat uit “overheden”, “machten”, “heersers van de duisternis” en “geestelijke machten van goddeloosheid”. De vijand, onzichtbaar voor onze lichamelijke ogen maar zichtbaar in het kwaad dat zich als onkruid probeert te verspreiden over de wereld, bestaat uit het leger van demonische krachten onder het beheer van Satan zelf, de goddeloze man van de zonde.

Onze wapenrusting moet daarom geschikt zijn voor een oorlog tegen deze kwade geestelijke krachten. Een menselijke bescherming is volstrekt onvoldoende, maar die waar Paulus het over heeft, de wapenrusting van God, werkt wonderen. Hij beschrijft hier de bescherming van ‘waarheid en gerechtigheid’, het evangelie van vrede’, redding en het wapen van het ‘woord van God’. Het belangrijkste deel van de uitrusting is volgens Paulus echter het geloof. ‘Boven alles,’ zegt hij, moeten we het ‘schild van het geloof’ opnemen. Geloof is de enige bescherming in de lijst die Paulus benoemt als een afdoend pantser tegen de specifieke wapens van de vijand, die hij benoemt als ‘vurige pijlen’.

Wat zijn die vurige pijlen van de boze? Eenvoudigweg is het eigenlijk alles wat onze relatie met God en ons geloof in Zijn aanwezigheid en Almacht negatief probeert te beïnvloeden. De mogelijkheden zijn legio. Het kunnen verleidingen zijn die ons van het geloof proberen af te brengen, beproevingen die ons testen, vervolgingen die ons geloof proberen te vernietigen, maar vooral ook zaadjes van vreemde ideeën en argumenten die ons doen twijfelen en ons geloof proberen te ondermijnen. Vreemde gedachten, angstaanjagende ideeën, filosofieën die ons geloof bespotten… het zijn allemaal vurige pijlen die op ons worden afgeschoten met dat ene, grote doel om ons te doen struikelen.

Maar het schild van het geloof is meer dan in staat die vurige pijlen te weerstaan. Dat wil zeggen dat we ons actief moeten verdedigen met geloof, en de schoten van de vijand niet passief moeten ondergaan en maar verdragen. Geloof is een gave van God, maar God vraagt ook iets van ons. Om de wapens van de vijand te verslaan, moeten we ons geloof gebruiken. Een oude Christen zei eens: “Als je actief geloof wilt, stop dan gewoon met twijfelen. Laat het niet toe in je leven.” Als je weer geconfronteerd wordt met de vurige pijlen van de vijand, vraag God dan je te helpen ophouden met twijfelen. Pak dat schild op en werp je moedig in de strijd. Let op. Het is niet genoeg om christelijke genade te cultiveren. De dienaar van Christus moet zowel een soldaat als een hoeder zijn. Hij moet als schildwacht alle bedenkelijke gedachten en invloeden bestrijden. Hij moet als Gods politieagent in zijn eigen hart rondgaan en daar alle gevaarlijke verstoorders van de vrede en de reinheid arresteren.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *