Verlang naar Zijn kracht

Ons vers voor vandaag maakt deel uit van een dankpsalm gecomponeerd door koning David en was bedoeld om gezongen te worden toen de Ark van het Verbond naar Jeruzalem werd gebracht en in de tent geplaatst werd die David daarvoor had opgezet.

De raad die David ons geeft is duidelijk: Ga naar de Heer en verlang naar Hem. In een andere vertaling staat hier over: Zoek de Here, ja, zoek zijn kracht. Zoek onvermoeid zijn tegenwoordigheid.”

Wat betekent het precies om de Heer te zoeken en naar Hem te verlangen? Het betekent zoveel dat wij besluiten ons van al het andere af te keren dat niets met de Heer te maken heeft. Het is binnengaan in de aanwezigheid van God. Dat kan op verschillende manieren, maar veelal gebeurt het door gebed en het lezen van de Bijbel. Wanneer wij de Heer zoeken, geven wij uiting aan ons verlangen om een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. Zo zegenen wij God en worden wij door Hem gezegend (Psalm 134:1-3).

David adviseert ons ook dat wij specifiek naar Zijn kracht zoeken. Denk daar eens over na. Wij zijn van nature gewend om onze eigen kracht te zoeken; op ons eigen vermogen te leunen, maar als wij heel eerlijk naar ons leven kijken zullen we al snel moeten toegeven dat onze eigen kracht verre van toereikend is.

Mensen die dicht bij God leven weten maar al te goed dat het een verloren zaak is om te proberen iets te bereiken zonder Zijn kracht en vermogen.

Als we proberen om iets alleen te doen, zonder de Heer, leidt dat nergens toe en put het ons alleen maar uit. Het zoeken naar de kracht van de Heer is een absolute noodzaak als we in deze wereld iets willen bereiken dat ook daadwerkelijk de moeite waard is.

Tenslotte raadt David ons aan de Heer voortdurend en onvermoeibaar te zoeken. Dit betekent niet dat we ons uitsluitend tot de Heer moeten richten en onze relaties met andere mensen en onze directe omgeving met alles wat daarbij hoort moeten verwaarlozen. Wij zijn niet geroepen tot een ascetisch leven, maar juist tot een leven vol vreugde en vrede. Maar het betekent wel dat we de Heer regelmatig moeten zoeken en naar Hem en Zijn stem moeten verlangen. Het betekent dat we de communicatielijnen met Hem open houden en onze gemeenschap met nutteloze dingen tot een minimum beperken om onze aandacht op Hem te kunnen richten. De persoon die voortdurend de Heer zoekt en naar Hem verlangt is de mens die waarlijk tot bloei komt en vol met vruchten van de Geest door het leven gaat.

Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

Bewerkt naar een artikel uit Bible League International
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *