Daar gebeuren wonderlijke dingen

Jezus zei dat er maar één ding echt noodzakelijk is voor ons drukke bestaan en dat is dat we aan Zijn voeten leren zitten en met een luisterend hart naar Hem opkijken. In de binnenkamer, in stille gemeenschap met Jezus zelf, gebeuren wonderlijke dingen. Daar leren we onze ware behoeften te zien en groeit de honger naar God. In de tempel van ons hart worden onze geestelijke kreupelheid en blindheid geopenbaard. Daar gaan we het leven opeens vanuit een heel ander perspectief bekijken en begrijpen we wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent, want Ik zal je rust geven”.

Door je bij Jezus terug te trekken verandert je visie. Niets is zo weldadig voor je geestelijke groei. In de binnenkamer zie je alle dingen in hun ware relatie tot God. Maar als je op dit gebied concessies maakt en de wereld toestaat je dagelijks leven te dicteren, verlies je je greep op alle dingen die echt belangrijk zijn.

In de vertaling van Het Boek staat: “Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers.” De wereld lijkt behoorlijk uit de koers te raken en voor de juiste koers moet je dus niet bij de wereld aankloppen.

Het is een verleiding om bij jezelf te denken: “Ik ken God. Ik val niet voor de wereld en ik bid.” Zeker een goed begin, maar toch is ook de koers die veel christenen volgen, erg beperkt. Zo zijn er mensen die zich richten op één levenswet, of op één leerstelling uit het Woord van God, en dan niets anders meer zien dan wat precies in het straatje van hun geloofsbeleving past.

Maar God wil ons veel meer geven en rijker maken. Hij wil ons vrijmaken van een nauw geloof dat als een beklemmende jas om ons heen zit gegoten en ons ervan weerhoudt te leven in een voortdurende en alles omvattende vrede van God. Als God tot ons spreekt wordt onze visie ruim en stappen we een universum van waarheid binnen dat zich steeds verder ontvouwt. Dan ontvangen we de genade om over onze eigen kleine vooroordelen heen te stappen en verder te kijken dan onze opvattingen. Met God aan onze kant als leermeester groeit er een wereldbeeld dat vervuld is van de liefde van God.

En dat is zo hard nodig in de afgestompte en ongelovige wereld om ons heen. De grootste en belangrijkste dingen in het leven zijn voor veel mensen helaas zo vaag en schimmig dat ze onwerkelijk lijken en niet de moeite waard om aandacht aan te schenken. De haast van het moderne leven verdringt alles wat niet praktisch en logisch is. En gebed is niet logisch en praktisch. En daar gaat het dus verkeerd. Stil gebed met een luisterend oor naar God is juist de meest praktische en logische hulp voor ons leven. Wij zijn tenslotte geschapen om God te loven en met Hem te wandelen. Dus hoe kunnen we dan succesvol of efficiënt zijn als wij het doel waarvoor we geschapen zijn voorbij schieten?

Persoonlijke tijd met God neemt de sluier van de rede en wereldse logica weg en helpt ons om alle dingen in hun ware perspectief te zien. Geloof geeft het licht. De wolken verdwijnen, de schaduwen vluchten. Het onzichtbare wordt zichtbaar en God wordt gezien. Het varen op de juiste koers kan alleen helder en stralend worden gehouden door ons voortdurend terug te trekken bij God en ons daar volkomen te nestelen en te verwarmen in Zijn goedheid.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *