Een hemelse strijdwagen

Naar een artikel van Christmas Evans

 Jezus zou in een strijdwagen van vuur hebben kunnen rijden, helemaal van Bethlehem naar Golgotha. Maar hij reed liever op een wagen van barmhartigheid waarvan de bekleding karmozijnrood was en de versiering het kruis van de misdadigers. Hoe snel rolden Zijn wielen over de heuvels en vlakten van Palestina; overal verzamelde Hij de kinderen van ellende en strooide hij zegeningen uit als de eerste zonnestralen in het morgenlicht. Nu zien we Hem in Kana water in wijn veranderen; dan weer als Hij de golven van de zee bedwingt en het geraas van een storm bedaart. Ergens anders zien we Hem de demonische man van Gadara bevrijden van de haat en furie van een legioen van duivels. Kijk eens met me mee: Daar zie ik Hem de zoon van de edelman genezen en de dochter van Jaïrus opwekken. Ik zie Hem de woorden op het graf bij Bethanië schrijven: “Ik ben de opstanding en het leven.” O, er is zoveel te zien.

Kijk… daar zien we Zijn wagen omringd door vijanden. Daar zie ik Herodes en Pilatus. Ik zie Kajafas en de wrede Romeinse soldaten, de burgers van Jeruzalem en de duizenden Joden die zijn gekomen om het Pascha te vieren. En… ik zie Judas en de duivel zelf.  Ik zie hoe de boosaardige geesten tieren en vloeken. Ze willen Hem van Zijn strijdwagen van barmhartigheid rukken. Maar dat lukt niet. Jezus blijft zitten en houdt de teugels stevig vast, en rijdt dwars door de woedende menigte heen, zonder ook maar een pijl af te schieten of een speer op Zijn vijanden te richten. Want in deze wagen moet de Koning naar Golgotha rijden. Golgotha moet voor altijd synoniem worden aan genade.

Daar is het kruis. Jezus ziet het ook, daar op de top van de heuvel en Hij haast zich voorwaarts om het te omarmen. Geen ander offer zal er op deze dag worden gebracht behalve dat ene, zuivere offer dat hemel en aarde weer met elkaar verzoent.

En hoe zit het dan met die slechte mensen? Met de omgekochte getuigen, de klamme moordenaars, de spotters, de geselaars, de spuwers, en met hen die hun hoofd schudden in onbegrip? Moet er niet direct met hen worden afgerekend? Nee, want ook zij kunnen gespaard worden omdat Jezus voor hen pleit en zegt: “Vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Ze zijn onwetend van Uw genade en waarheid. Ze weten niet wie ze kruisigen. Spaar hen en laat de dood weten dat hij vandaag met alleen Mij te maken heeft en met niemand anders. Mijn boezem is ontbloot en Ik aanvaard de klappen. Alle lansen van de hel verzamel Ik in Mijn hart en maak ze zo zonder kracht.”

En zo raast de wagen van Jezus voort. Vurige pijlen, krachtig en snel, landen op het lichaam van de Messias als een regen van meteoren. Binnen korte tijd is Zijn hoofd bedekt met wonden en sijpelt het bloed langs Zijn kleding waar het een karmozijnrood spoor achterlaat. Terwijl Hij naar adem hapt werpt Hij de stervende misdadiger naast Hem een liefdevolle blik toe en geeft hem een paspoort voor het paradijs, geschreven met Zijn eigen bloed. Dan raakt Hij met Zijn scepter de poort van de dood aan en talloze gevangenen stromen naar buiten, de vrijheid tegemoet. Nooit zal de tiran van de hel nog de heerschappij over hen hebben. Hij rijdt zegevierend over tronen, vorsten en machten en verplettert die allemaal onder de wielen van Zijn strijdwagen en laat het gedenkteken van Zijn machtige veldtocht achter op de rotsen van Golgotha.

Dat is mijn Heer. Overal in de Schrift wordt er over Christus gesproken als een hemelse zegen en of we nu denken aan Zijn komst, Zijn bediening, Zijn wonderen, Zijn kruisiging, Zijn opstanding of Zijn hemelvaart, steeds kunnen we oprecht over Hem zeggen: “U maakt ons rijk. De beek van God is gevuld met water. U laat het koren groeien, zoals U alles laat groeien. U geeft het water op de akkers, doordrenkt de voren op het land. Uw regen laat onze gewassen groeien. U zegent de gewassen. Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond, U geeft ons overvloed” (Psalm 65:10-12). Al Zijn tochten leidden langs het pad van barmhartigheid. Hij wandelt op de Zuidenwind waardoor voorspoedige stormen over de wildernis waaien totdat liederen van vreugde ontwaken in de eenzame, afgelegen plaats en de woestijn bloeit als de roos.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *