Jezus; Emmanuel, God met ons, heeft soldaten nodig voor Zijn leger. Als je nog niet tot Zijn leger behoort aarzel dan niet en meld je aan nog voor de dag over is. Als je reeds voor Hem strijdt, wees dan vol goede moed; de vijand heeft absoluut niets in te brengen en is vergeleken met de Heer krachteloos. Het legerkamp van God is groots en onoverwinnelijk.

- CH Spurgeon

Voorbij de oneindigheid

God, U heeft de aarde geschapen. Alles op en in deze aarde kan onze menselijke nood vervullen en alles is gemaakt om ons Uw liefde te tonen en ons naar U te leiden. Door onze eigen fouten hebben wij onze relatie met U en Uw schepping echter verbroken. Maar U wilde die relatie herstellen. Daarom gaf Uw Zoon Zijn leven aan het kruis en kunnen wij weer in eenheid met U en Uw schepping leven. Nu kunnen we weer waarlijk verenigd zijn met onze medemens, met de dieren om ons heen en met elk aspect van Uw schepping.  Helpt U ons daarom om alles in Uw schepping met het diepst mogelijke respect te benaderen. -Gebed van Franciscus van Assisi

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier