Om ons het ware geluk te geven leidt God ons vaak over wegen die precies het tegenovergestelde zijn van wat we zelf zouden kiezen en die we in onze kortzichtigheid zelfs bestempelen als een onbegrijpelijke vergissing van God

- John Newton

Voorbij de
oneindigheid

God, U heeft de aarde geschapen.
Alles op en in deze aarde kan onze menselijke nood vervullen en alles is gemaakt om ons Uw liefde te tonen en ons naar U te leiden. Door onze eigen fouten hebben wij onze relatie met U en Uw schepping echter verbroken. Maar U wilde die relatie herstellen. Daarom gaf Uw Zoon Zijn leven aan het kruis en kunnen wij weer in eenheid met U en Uw schepping leven. Nu kunnen we weer waarlijk verenigd zijn met onze medemens, met de dieren om ons heen en met elk aspect van Uw schepping.  Helpt U ons daarom om alles in Uw schepping met het diepst mogelijke respect te benaderen.

-Gebed van Franciscus van Assisi

Lees de nieuwe Actief

Verander je zelf, verander de wereld om je heen

Klik hier