Het doel van gebed is dat we tot God naderen, niet dat we het antwoord bemachtigen.

- Oswald Chambers

Voorbij de
oneindigheid

God, U heeft de aarde geschapen.
Alles op en in deze aarde kan onze menselijke nood vervullen en alles is gemaakt om ons Uw liefde te tonen en ons naar U te leiden. Door onze eigen fouten hebben wij onze relatie met U en Uw schepping echter verbroken. Maar U wilde die relatie herstellen. Daarom gaf Uw Zoon Zijn leven aan het kruis en kunnen wij weer in eenheid met U en Uw schepping leven. Nu kunnen we weer waarlijk verenigd zijn met onze medemens, met de dieren om ons heen en met elk aspect van Uw schepping.  Helpt U ons daarom om alles in Uw schepping met het diepst mogelijke respect te benaderen.

-Gebed van Franciscus van Assisi

Lees de nieuwe Actief

Verander je zelf, verander de wereld om je heen

Klik hier