“Ik ben het die ter wille van Mijzelf uw zonden wegdoet en er nooit meer aan zal denken.” Jesaja 43:25 O, wat een glorie, o wat een prachige dag Toen Jezus mijn zonden niet langer meer zag Over mijn duister zal Hij niet meer denken De dood kan mij niet langer meer krenken.

Voorbij de
oneindigheid

God, U heeft de aarde geschapen.
Alles op en in deze aarde kan onze menselijke nood vervullen en alles is gemaakt om ons Uw liefde te tonen en ons naar U te leiden. Door onze eigen fouten hebben wij onze relatie met U en Uw schepping echter verbroken. Maar U wilde die relatie herstellen. Daarom gaf Uw Zoon Zijn leven aan het kruis en kunnen wij weer in eenheid met U en Uw schepping leven. Nu kunnen we weer waarlijk verenigd zijn met onze medemens, met de dieren om ons heen en met elk aspect van Uw schepping.  Helpt U ons daarom om alles in Uw schepping met het diepst mogelijke respect te benaderen.

-Gebed van Franciscus van Assisi

Lees de nieuwe Actief

Verander je zelf, verander de wereld om je heen

Klik hier