Het kruis is de bliksemafleider van genade waardoor Gods toorn over deze wereld naar Christus wordt geleid en alleen het licht van Zijn liefde overblijft voor hen die het willen.

- AW Tozer

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier