Voordat wij bidden: "Uw Koninkrijk kome" moeten we bereid zijn om te bidden: "Mijn koninkrijk verdwijne"!

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier