Toen Jezus ons opdroeg om onze vijanden te vergeven, wist Hij dat Hij ons ook daar de kracht voor zou moeten geven. Wij zijn geen fabriek van Zijn liefde, noch zijn we er een opslagplaats voor. Alles wat wij zijn is het kanaal waarlangs Zijn liefde mag stromen. Daarom is elk excuus van onze trots zinloos.

- Corrie Ten Boom

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier