Stel je toch eens voor dat je…

Er was eens een arm, eenvoudig vrouwtje dat hard moest werken om haar hoofd boven water te houden. Ze had het niet makkelijk, maar haar geloof in God gaf haar vreugde en hoop en ze was een gelukkige vrouw. Een van haar werkgeefsters was een zure oude dame voor wie ze tegen een hongerloontje het huis schoonhield.

“Trijntje,” zei de dame op een dag, “Ik weet dat je net als ik in God gelooft, maar in jouw geval ziet het er toch allemaal wat sombertjes uit. Als ik jou was zou ik toch niet zo blij zijn.”

“Hoe bedoelt u dat, mevrouw?” vroeg Trijntje verbaasd. “Natuurlijk ben ik blij. God houdt toch zeker van me?”

De dame knikte. “Ja, dat staat wel in de Bijbel… maar,” ging ze verder, “Stel je nou eens voor dat je morgen je been breekt… of dat je de een of andere ziekte krijgt! Of stel je eens voor dat ik en alle andere werkgevers je ontslaan? Dan heb je niet genoeg geld meer om van te leven. De voorzieningen voor zo iemand als jij zijn nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Stel je voor dat je dakloos raakt? Je hebt niets om op terug te vallen… Geen geld, geen kinderen… Stel je voor dat—”

“Houdt u toch eens op,” antwoordde Trijntje, terwijl ze hoofdschuddend naar de dame keek. “Vergeeft u mij mijn vrijpostigheid, maar wat u daar allemaal zegt is grote onzin.”

“Onzin?” antwoordde de dame beledigd.

“Natuurlijk,” zei Trijntje. “Grote onzin. Ik stel me helemaal niets voor. De Heer is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Het komt door al die dingen die u zich steeds maar weer voorstelt dat u zo’n zuurpruim bent en lasten draagt die u helemaal niet behoort te dragen. U moet zich helemaal niets voorstellen, maar uw handen gewoon in die van Jezus leggen en Hem een beetje meer gaan vertrouwen.”

***

 

Het is niet altijd even eenvoudig om onze zorgen echt aan Jezus over te dragen. Het voelt haast onverantwoordelijk aan. Onze natuur fluistert ons in dat wij stellig zelf iets moeten doen om aan die moeilijke situaties te ontsnappen.

Er is inderdaad iets dat wij kunnen doen en de Bijbel vertelt ons wat dat is: “Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: “Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: “De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.” * Als wij durven te rusten in de aanwezigheid van God worden wij vervuld met de waarachtige vrede van de vredevorst.

Zo’n houding is volledig tegengesteld aan de houding van de wereld, waar alles draait om snelheid, macht en de kunst om zelf je problemen op te lossen. Maar bij God en in Zijn Koninkrijk is dat anders. Durven wij Zijn Woord meer te vertrouwen dan de schreeuwerige en onderdrukkende stem van de wereld die zegt dat het dwaas is om te geloven in iets dat je niet kunt zien? De waarden van God, zoals liefde, aandacht en vergeving, gaan heel wat verder dan die van deze wereld. Als het pad van de wereld uiteindelijk doodloopt en al haar beloften loze woorden blijken te zijn, begint het leven voor God pas goed. En dat is genoeg reden om dankbaar te zijn.

“Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen. Maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien wij die nu nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.”

*Hebreeën 13:5,6
*1 Corinthiërs 4:18

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *