Reken af met de slavendrijvers

 In plaats van een leven vol vrede zijn de dagen van veel gelovigen gevuld met angst en zorgen. Misschien wel te begrijpen, als wij kijken naar de toestand waarin de wereld verkeert, maar een langdurig verblijf aan de oevers van vrees en onrust is niemand aan te raden. Wat is het geheim van een leven vol rust in deze onbestendige wereld, een wereld die nog steeds geleid wordt door God en niet door de mens of de veranderende omstandigheden.

Wat voor voordelen heeft het eigenlijk om je zorgen te maken? Die zijn er niet. Zorgen en angst hebben nog nooit iemand sterker gemaakt en helpen je ook niet om God beter te leren kennen. Het is niet het juiste gereedschap om mee te ontsnappen aan je problemen. Sterker nog, het heeft zelfs het tegenovergestelde effect. Zorgen werken verlammend en draaien de kraan dicht waarmee Gods zegeningen ons leven zouden kunnen binnenstromen.

Daarom zegt de Heer uitdrukkelijk dat wij ons niet met zorg en vrees moeten inlaten. Jezus zei: “Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag.”

Jezus bedoelt niet dat je geen voorbereidingen zou moeten treffen voor de toekomst.

 

Onze levens zijn niet verondersteld geleefd te worden zonder plan of richting. Maar het is zeker niet de bedoeling dat angst en zorgen onze harten vullen.

Het zijn ware slavendrijvers die geen plaats in je hart mogen hebben. De mensen hebben het direct in de gaten als jij je zorgen maakt. Ze zien het aan de zorgelijke lijnen op je gezicht, of horen het aan de klank van je stem. Ze voelen het aan je geest, die angst uitstraalt in plaats van vreugde en vertrouwen. President Roosevelt zei eens: “Het enige wat we moeten vrezen is de angst zelf.” Angst is niet van God. God geeft geen angst. De stem van de angst is nooit de stem van God. Blijf dus bij die onrust en dat beklemmende gevoel vandaan. Dat gaat niet vanzelf doordat je zegt: “Angst, ga weg.”

Dat lukt net zomin als wanneer je het duister uit een kamer probeert te verdrijven door er met een bezem naar te slaan. Maar als je de gordijnen en het raam open doet komt er licht en frisse lucht naar binnen. Geloof is het fundament van het christelijk karakter. Het is de zekerheid van de ziel. Twijfels en vrees mogen nooit worden gekoesterd. Het siert niemands geestelijk vermogen om Gods Woord in twijfel te trekken.

We lopen niet weg voor de problemen, maar gaan ze te lijf met het vertrouwen en de rust die God ons geeft als wij werk van Hem maken. Wij zijn geroepen om te strijden voor het geloof en de vijand actief te bestrijden door te herkennen dat die stem van twijfel en vrees niet tot ons komt van de troon van God. Als wij ons terugtrekken in de armen van God, in vertrouwen en overgave, zullen we ver boven de wolken van zorg en depressie uit stijgen.

Gebaseerd op een artikel van E.M. Bounds

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *