Over druiven, wijn en het Woord

Jezus zei: “Wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van oude wijnzakken is hard en stug. Door het gisten van de jonge wijn komen er barsten in. De wijn gaat verloren en de zakken zijn waardeloos. Nee, jonge wijn doet u in nieuwe, soepele wijnzakken.”

Jezus vergelijkt Zijn onderwijs hier met nieuwe wijn, wijn die gemaakt wordt van druiven. Het Woord dat God ons gaf. Maar die druiven moeten wel geperst worden om het sap te verkrijgen waar de wijn mee gemaakt kan worden. Zonder dat proces gebeurt er niets. Het lezen van Gods Woord alleen is niet genoeg om de kracht en de voeding te ontvangen. Intellectuele studie alleen is niet toereikend.

Elk woord van God en iedere belofte moet in ons hart worden opgenomen. Elk Woord is persoonlijk aan ons gericht en bevat kracht, steun en leiding voor onze eigen, unieke situatie. Er moet over worden nagedacht en het moet wortelschieten in ons hart. Daar is wat tijd voor nodig, en dat is in onze gejaagde, gespannen tijd ook vaak direct het probleem. Wij geven God te weinig kans om persoonlijk tot ons door te komen.

Maar zonder dat verwerkingsproces kunnen de leven gevende sappen van het Woord van God hun genezende en troostende werk niet doen. Wij moeten het woord niet alleen eten, maar het ook volledig verteren. Psalm 119:130 maakt het duidelijk: “Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.” In de Engelse vertaling staat het misschien nog duidelijker. Daar staat iets in de trant van: “Door het ontvangen van het Woord ontstaat er licht in mijn hart.” Het Woord van God is letterlijk gevuld met licht en levenskracht, maar om die kracht en dat licht te ontvangen moet het daar ook de gelegenheid toe krijgen.

Als wij stil over een belofte nadenken en die tot ons nemen, zonder vooringenomen idee over wat die nu eigenlijk betekent, geven wij de kracht die in die belofte verborgen zit de kans om naar buiten te komen en ervaren we dat die belofte ook in ons leven vervuld kan gaan worden. Het resultaat: vrede en vreugde en een vruchtbaar leven. De kracht van Gods Woord is zo groot dat één woord al als reddingsboei kan fungeren in een mensenleven.

Er zijn verhalen van mensen in concentratiekampen die niets anders meedroegen dan een enkele Bijbelpassage die ze zich nog konden herinneren. “Vrees niet, Ik ben met U.”

Dat gaf hoop en kracht en sleurde hen door de verschrikking heen. In hun ellende kwam het Woord tot leven en realiseerden ze zich hoe écht het Woord was en hoeveel hoop het hen bood.

De wereld lijkt met de dag donkerder te worden. Het ongeloof steekt de kop op en geweld en terrorisme zijn aan de orde van de dag. Het wordt nu haast normaal om te lezen over een zelfmoordaanslag of een zinloze schietpartij.

Toch straalt het Woord van God als nooit tevoren. De beloften zijn nog steeds even betrouwbaar als toen Jezus ze zelf uitsprak en het leven en het licht dat erin besloten ligt is nog steeds even krachtig.

Maar wij moeten zelf wijn van de druiven maken. Wij moeten de beloften tot ons laten spreken door er de tijd voor te nemen en er over te mediteren. Soms is dat moeilijk, want God wil ons nog weleens corrigeren en dan spreekt de stem van God ons tegen. Soms leidt Zijn stem ons naar een duister hoekje van ons hart dat wij maar liever niet betreden. Dan worstelen we met God en kan het licht van Zijn Woord ons hart niet beroeren. Maar vergis je niet… als je je tenslotte aan God overgeeft stroomt er met die nieuwe wijn ook waarachtige vrede en vertrouwen je hart binnen.

Luister dus naar de stem van de Herder. Trek je stil bij Hem terug en maak wijn van die prachtige druiven uit Zijn Woord.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *