Nooit of te nimmer

Het Woord van God is als een rijke maaltijd die ons door de Geest wordt voorgeschoteld. Ieder afzonderlijk woord in een belofte van de Vader heeft daarbij waarde en een specifieke kracht en moet langzaam worden genuttigd en verteerd zodat de voedingsstoffen ons daadwerkelijk kunnen sterken. Neem bijvoorbeeld Zijn belofte in Hebreeën 13:5 dat God ons nooit in de steek zal laten en ons nooit zal verlaten.

Dat is een heel bijzondere uitspraak. God gebruikt hier het woord ‘nooit’.

We kennen dat woord wel, maar het is interessant om het woordenboek erop na te slaan: “Nooit: Op geen enkel moment. Geen enkele keer en op geen enkel tijdstip.”

Dat is dus wat Jezus bedoelt. Hij zal ons nooit verlaten en ons nooit in de steek laten. Het betekent dus dat God nu bij me is. En Hij is het morgen ook. Hoe donker of hoe licht het ook mag zijn of kan worden, Zijn Woord is duidelijk. Jezus zegt: “Nooit.”

Dit woord heeft ook met een plaats te maken. Stel dat we emigreren, en dat we in een ver en onbekend land gedwongen worden om in de een of andere moeilijke situatie terecht te komen, ver weg van onze vertrouwde omgeving of geliefden.

Geldt Zijn Woord daar niet meer? Natuurlijk wel. Hij heeft het immers gezegd. Ook dan zal deze belofte ons de hele weg vergezellen. Op zee, in de eenzaamheid van een dorre woestijn, of door de wereld verworpen en beschimpt zoals Hagar die huilend naar God uitriep…

God fluistert steeds diezelfde woorden: “Nooit of te nimmer zal Ik je verlaten, of je in de steek laten.”

De gevangenis? Bezoekt Jezus Zijn kinderen niet meer die omwille van Zijn Woord in moeilijkheden zijn gekomen? Jawel hoor. De wereld kan je vertrappen, om je lachen en je in de steek laten, maar de Verlosser blijft trouw.

En tenslotte dekt het woord ‘nooit’ alle omstandigheden. Wellicht werkt je lichaam niet meer zoals toen je jong was. Misschien voel je je oud en verschrompeld, of vergeet je dingen en ben je bang om kinds te worden. Wellicht is je partner je al voorgegaan naar het hemelrijk; of is er een kind overleden, en klopt de eenzaamheid op de deur. Maar daar staat Jezus; Zijn ogen stralen vol liefde en Zijn Woord brandt in je hart: “Nooit, Mijn geliefde kind. Nooit, zal Ik je verlaten en er is geen haar op Mijn hoofd die eraan denkt om jou in de steek te laten.”

Dat is onze God. Jouw God en de mijne. Onze herder, vriend en verlosser, die wij mogen vertrouwen. Alle eer is aan Hem.

Naar een artikel van AW Tozer
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *