Het geweten…wat is dat eigenlijk?

De bekende Russische schrijver Tolstoi zei eens: “Het ligt niet in mijn vermogen om alles van God te begrijpen, maar Zijn wil voor mij persoonlijk, die Hij in mijn geweten verankerd heeft, kan ik wél begrijpen en doen. Ik heb geleerd dat er, wanneer ik zo naar Hem luister en ernaar leef, zich een diepe vrede van mij meester maakt.” En over Gods stem in ons geweten gaat de Oppepper deze week.

***

Er zijn te veel wetenschappers en te weinig echte mannen van God. Wij kunnen nu atomen splitsen, maar de Bergrede hebben we verworpen. De wereld heeft geweldige dingen bereikt, maar de wijsheid is ver te zoeken. Wij kennen macht maar doen ons geweten geweld aan.
-Omar Bradley (Generaal in de 2e Wereldoorlog)

Wat wij nodig hebben? Moed! De moed om op te staan voor je overtuiging. De moed om door te vechten en je taak tot een goed einde te brengen. Vergis je niet… de wereld is voortdurend in een bloedig gevecht verwikkeld met de mens die tegen de stroom durft in te zwemmen. Het is het eeuwenoude gevecht tussen de schreeuwende, oppervlakkige massa aan de ene kant en de stille, krachtige stem van je eigen geweten aan de andere.
-Douglas Mac Arthur (Generaal in de 2e Wereldoorlog)

***

Het geweten? Het is Gods aanwezigheid in ieder mens

Is het eigenlijk niet opmerkelijk dat, waar je op deze wereld ook komt en met wat voor cultuur je ook te maken hebt, iedereen het verschil schijnt te kennen tussen goed en kwaad.

Ieder mens begrijpt dat er zoiets bestaat als goed en kwaad. Iedereen weet dat bepaalde handelingen niet door de beugel kunnen en daarom heeft ook iedere leefgemeenschap daar bepaalde regels voor opgesteld.

Het blijkt dat Gods standaard voor ieder mens hetzelfde is en dat Hij Zijn wet in elk mensenhart heeft vastgelegd. Gods geest spreekt tot iedereen en vertelt het ons direct als we ons op het verkeerde pad begeven. God spreekt tot ons door ons geweten. Het is waar dat niet ieder mens God kent en op de hoogte is van het prachtige plan dat God voor ogen heeft, maar iedereen kent het verschil tussen goed en kwaad. Het licht van

Gods liefde schijnt in en spreekt tot elk hart. Helaas luisteren we er niet altijd naar. Soms verdrukken we het licht dat ons gegeven is. Dan willen we die zachte en duidelijke stem van de liefde liever niet horen, want we denken dat het ons teveel gaat kosten. Dan staat het eigenbelang voorop en lijkt het gemakkelijker om je te verschuilen in het duister en jezelf met allerlei excuses en logische verklaringen te ontworstelen aan die zachte maar dwingende stem diep van binnen.

Op zulke momenten verwerp je de stem van God. Maar elke keer als je het licht dat je gegeven is weerstaat en je ogen op jezelf richt wordt je hart een beetje harder, de duisternis wat sterker en klinkt de stem van Gods liefde minder duidelijk. Aan de andere kant wordt het licht ook steeds sterker en wordt de nabijheid van God je steeds

duidelijker naarmate je meer naar Zijn stem gaat luisteren. Hoe je leeft is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan voor jou kiezen. Ook God niet.

Wij zijn geschapen als vrije mensen die zelf moeten besluiten hoe ze hun leven willen leiden en waar ze naar willen luisteren. Ieder mens komt op een keer oog in oog te staan met zijn daden en iedereen moet zich er minstens één keer in zijn leven rekenschap van geven hoe hij met het licht in zijn leven is omgegaan. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.

Volg jij het licht van Gods stem diep van binnen of wil je daar liever niets mee te maken te hebben omdat het teveel van je vraagt? Kies je voor het goed of het kwaad? Voor de liefde of voor het eigenbelang? Voor het geven of voor het nemen? De keus is aan ieder van ons persoonlijk.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *