De wereld overwonnen

“In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.” Deze woorden die Jezus vlak voor Zijn kruisiging tegen Zijn volgelingen sprak, hebben een diepe betekenis. Omdat het wereldse systeem niet geleid wordt door de Geest van God kunnen wij er zeker van zijn dat wij op ons pad te maken krijgen met tegenstand. Maar dat geeft niets, want Jezus heeft de strijd al gewonnen.

De wereld schuift de naam van Jezus maar liever onder het vloerkleed, of beter gezegd, verwijdert de aanwezigheid van de Zoon van God het liefst maar helemaal. Sla de Van Dale, toch de autoriteit op het gebied van de Nederlandse taal er maar eens op na. Je zou toch verwachten dat je iets positiefs te lezen zou krijgen als je het woord Jezus opzoekt. Iets in de trant van: “Jezus: De Verlosser en Heiland, door velen gezien als de Zoon van God. Werker van wonderen, en een symbool van het goede.”

Maar dat staat er niet, want dat is politiek niet correct. Er staat iets heel anders: “Jezus: Een vloek.'”  In sommige woordenboeken wordt er nog gesproken over ‘Jezusmina.’ Uiteindelijk eindigt het met de vermelding dat Jezus ook de  ‘ Stichter van het Christendom,’ was.

Het is duidelijk dat de wereld geen relatie heeft tot God.Hoe kun je dan veel goeds van diezelfde wereld verwachten? Juist die relatie met God verandert een mensenleven zo ingrijpend. Zijn wij ons genoeg bewust van de geestelijke strijd die zich in de onzichtbare wereld rondom ons afspeelt? Wij moeten verder kijken dan de oppervlakkige wereld om de echte vruchten van het geloof te kunnen plukken.

 

Een sporter heeft een visie en voor die visie moet alles wijken. Een sporter wil presteren op het allerhoogste niveau en onderwerpt zich daarom vrijwillig aan zware lichamelijke en geestelijke offers. En dat alleen zodat er op het ultieme moment gepresteerd kan worden.

Paulus vergelijkt ons met sporters. Wij lopen de wedloop van het geloof. Zonder strijd en zonder inzet en visie zal ons geloof geen belangrijke wedstrijden winnen en snel worden opgepeuzeld door de invloed van de gemakzuchtige wereld. In de wereld, die niets te maken wil hebben met geestelijke waarden en die lacht om mensen die zich vasthouden aan een Vader die voorlopig nog verborgen blijft voor het vleselijke oog, zullen wij het zwaar te verduren krijgen… Jezus zei het zelf.

Aardse lasten en noden kunnen zwaar op ons drukken. Er moet gewerkt worden, de rekeningen moeten betaald worden. Er is ziekte en soms zijn er relationele problemen. De angst klopt aan de poort en de onzekerheid viert hoogtij… maar deze wereld gaat voorbij. Deze wereld is niet het eindstation en onze toekomst ligt vast verankerd in de belofte van Jezus: “Ik heb de wereld overwonnen.”

Jezus heeft de prijs reeds betaald en ons Zijn beloften van bescherming, hulp en een zekere toekomst gegeven. De strijd is gestreden en de échte duisternis ligt al achter ons, zoals zo mooi beschreven staat in lied 13 van het zangboek van Johannes de Heer:

Ik wandel in het licht met Jezus
Het donk’re dal ligt achter mij
En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle Vriend is Hij

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *