Alles onder Zijn heerschappij

Waarom gaan de volken tekeer? Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen. De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer en tegen de man die Hij tot koning heeft gezalfd. Ze zeggen: “We willen niet dat zij over ons heersen! We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag!”
Psalm 2:1-3

Dit is een Bijbelpassage die wellicht niet erg goed valt bij de ongelovige wereld, maar wat een krachtige en openbarende psalm is het. Alles, ieder mens en ieder volk, valt uiteindelijk onder de koninklijke heerschappij en het bestuur van God en zijn gezalfde, Jezus Christus.

Toegegeven, het lijkt er soms niet op dat God in deze wereld, waar goddeloosheid alleen maar lijkt te groeien en de nieuwsberichten met de dag alarmerender lijken, alle touwtjes in handen heeft. Maar dat lijkt maar zo. God komt uiteindelijk als grote overwinnaar uit de bus en er is dan ook geen enkele reden om ons zorgen te maken.

Het is dwaasheid om tegen God en Zijn gezalfde samen te spannen in de hoop hun heerschappij omver te werpen. Dat lukt niet omdat Gods bewind eenvoudigweg niet omvergeworpen kan worden. Er is niets of niemand om Zijn plaats in te nemen. Mensen kunnen tegen God in opstand komen en proberen hun eigen plannen door te drammen maar er is niemand die “Zijn banden kan verbreken en Zijn koorden kan afwerpen.”

Maar, zo zegt de ongelovige mens, het koninkrijk van God staat me niet aan. Wat moet je daar op zeggen? Er is echt geen enkel ander koninkrijk waar je naartoe kunt vluchten. Je kunt je wellicht aansluiten bij Satan in zijn opstand maar ook zijn koninkrijk is niets meer dan een parasitair regime dat bestaat bij de gratie van Gods koninklijke heerschappij. Ironisch genoeg probeert Satan, als een parasiet, juist dat Koninkrijk omver te werpen waarvan zijn eigen bestaan afhankelijk is.

Satan kan nooit slagen in zijn opstand en is gedoemd tot vernietiging (Openbaring 20:7-10). Daarom vraagt de Heer zich af waarom de naties woeden en de volkeren tevergeefs samenzweren. Hij vraagt zich af waarom er mensen zijn die Zijn glorieuze en weldadige heerschappij en de daaruit voortvloeiende beloningen afwijzen en in plaats daarvan vechten en strijden om hun eigen heerschappij te vestigen. De Heer vindt de woede en de complotten van de opstandige maar lachwekkend. Hoe dom om in opstand te komen tegen de heerschappij en het koninkrijk van de Heer en zijn gezalfde en vast te houden aan je eigen gerechtigheid.

Houd deze woorden dicht bij je hart, want de dagen zijn donker en de vijand brult als een brute leeuw, maar alles, echt alles, is onder de controle van God. Je kunt dat echter alleen volledig begrijpen als je naar de wereld kijkt met de ogen van het geloof. Als je je ogen afwendt van onze liefdevolle Herder en Zijn beloften in twijfel trekt, kunnen de leugens en filosofieën van de vijand je overspoelen als een stormvloed. Zelfs dan kan de Heer je net op tijd weer opvissen, maar hoeveel beter is het om vol vrede en vertrouwen aan te schuiven bij Zijn tafel en te genieten van de vrede die alle verstand te boven gaat.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *