Het nieuwe begin

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Openbaringen 21:1-2

Ha, de decembermaand is weer gekomen. Dit is altijd de maand waarin ik denk aan de laatste dingen; aan het einde maar vooral ook aan het nieuwe begin. In deze tijd dwalen mijn gedachten af naar de beste dingen in mijn bewogen en veranderlijke geschiedenis en naar wat er komen gaat en dat is een wereld zonder kwaad.

Vergis je niet, ik vind echt veel goeds in deze huidige wereld, maar toch… Wie durft te ontkennen dat onze huidige wereld vreselijk ontsierd is door menselijke dwaasheid; bevlekt en vervuild door zijn wandaden. Maar ik kijk verder en dan zie ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en die zijn voorbestemd om mijn echte thuis te worden. Daar wacht mij een leven zonder verdriet.

Het leven is een heerlijk bezit, zelfs nu, maar dat geldt vooral als het een vrijgekocht leven betreft; een aan God gehoorzaam leven dat door Hem bekleed is met kracht en vrede. Maar ook dan wordt zo’n leven vaak door verdriet achtervolgd. In het midden van de winter met haar kille, duistere nachten lijkt de hemel vaak ver weg.

Maar toch niet, want het echte leven waar geen schaduw mij nog kan treffen wordt voor mij bewaard en zal komen. Ook voor jou en mij. Hij heeft beloofd dat elke traan van mijn ogen zal worden gewist.

O, wat verlang ik naar dat land waar de zonde uit mijn hart is verbannen; laat dat ook mijn erfenis zijn. Daar kom ik niet langer oog in oog te staan met de verzoeking en zal ik niet meer van het juiste pad afdwalen. Daar zucht niemand meer vanwege de ongerechtigheid die vandaag nog zo overvloedig aanwezig lijkt. In dat leven ken ik geen teleurstelling meer omdat ik zo traag ben om te begrijpen wat de Koning nu eigenlijk van mij vraagt.

Dan sta ik in het wit gekleed, vergeven en onberispelijk voor de Troon, voor altijd weggesloten bij mijn Heer en veilig voor de stormachtige wind en de woeste zee. De belofte gaat zelfs zo ver dat er staat dat daar, in de hemelse stad, nooit iets onreins of zondigs kan binnenkomen.

En de kerk? De kerk is goed, laat dat duidelijk zijn, maar vergeet niet dat ook de kerk slechts een foutengevoelige kopie is van iets veel beters. Er staat geschreven dat er in het nieuwe Jeruzalem geen tempel meer zal zijn. Die is daar niet meer nodig.

Hier is de gemeenschap verbroken; maar daar leven we in de ononderbroken vriendschap met de Heer, van aangezicht tot aangezicht. Daar zal ik Jezus zien en in het wit met Hem wandelen. Mijn handen zullen de Zijne aanraken en mijn voeten lopen met Hem mee.

En nu is die laatste maand van het jaar weer gekomen en denk ik weer aan die machtige toekomst die mij te wachten staat. Wat een vreugde om daar aan te denken en zo vol moed en hoop de nieuwe zon te zien opkomen en het nieuwe jaar binnen te gaan

Naar een artikel van Alexander Smelly
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *