Maandag 8 mei 2023

Gebed voor de week
Lieve Heer, nu ik de nieuwe week in ga, laat me gevuld worden met Uw geest. Waar ik ook ben, laat me liefde, vreugde, vrede en goedheid verspreiden. Ik verlang ernaar om meer op U te lijken, U te betrekken bij alles wat ik doe en stevig in mijn schoenen te staan als de vijand mij plotseling belaagt met zijn onaangename verleidingen. Heer, ik ben zo dankbaar dat U ons altijd voorgaat en mijn weg voorbereidt.
In Jezus’ Naam,
Amen

In het Palazzo Pitti, een oud paleis in Florence dat is omgebouwd tot museum, hangen twee schilderijen naast elkaar die in zekere zin erg op elkaar lijken. Op beide schilderijen staat een afbeelding van een angstaanjagende storm op zee met donkere luchten, felle bliksemschichten en razende golven. Toch is het gevoel bij beide schilderwerken heel anders. Op het eerste schilderij is midden in het schuimende water een menselijk gezicht te zien met een uitdrukking van uiterste kwelling en diepe wanhoop. Het einde is nabij en een gevoel van een zekere dood bekruipt je. Op het andere schilderij is de storm net zo hevig. De storm raast, de luchten zijn inktzwart en het water slaat als een razende om zich heen.

Maar daar, uit het midden van de golven rijst een rots op waar het water tevergeefs tegenaan slaat. In een spleet van de rots zijn enkele plukjes groen gras met bloemen en daartussen zit een duif op haar nest, rustig en ongestoord ondanks de woedende storm. Het eerste schilderij geeft op passende wijze het verdriet van de ongelovige wereld weer. Hier is het beeld van een leven dat alleen strijdt en uiteindelijk hulpeloos en wanhopig ten onder gaat; op het andere schilderij, in een storm die niet minder hevig is, is het leven dat bewaakt wordt door de liefde van God. Een leven dat ondanks de vele stormen in het leven toch in volmaakte vrede leeft omdat het zich nestelt in de schoot van Gods onveranderlijke liefde.

 Deze week nieuw op de site

Jezus had op aarde in een strijdwagen van vuur kunnen rijden; een machtige wagen die alles en iedereen die zich niet wilde onderwerpen aan God omver reed, maar Hij reed liever op een wagen van barmhartigheid ook al leidde die naar Golgotha. Lees verder

Wat betekent het precies om de Heer te zoeken en naar Hem te verlangen? Koning David geeft ons het antwoord. Lees Verder

De Van Dale geeft als voorbeeldzin over het woord vervreemding: ‘De man was van zijn vaderland vervreemd.’ Wat een tragedie als wij van ons hemelse vaderland vervreemden doordat wij het woord van God niet op waarde weten te schatten. Lees verder

Spreuk van de week
Deze wereld is druk. Te druk en daar moeten we ons tegen waken. Door alles wat er rondom ons en met ons gebeurt worden we vaak ongemerkt weggeleid van onze rustplaats aan de voeten van Jezus. Wereldse afleidingen die niets met het koninkrijk van God te maken hebben, moeten verworpen worden. Als we er niet tegen opstaan zullen wij uiteindelijk slechts de onvruchtbaarheid kennen die deze opgewonden drukte ons onherroepelijk brengt.
A.W. Tozer

O, hoe groot is de vooruitgang van de mens die heeft geaccepteerd dat hij niet zijn eigen baas is, en die niet langer door zijn eigen verstand en inzicht wordt beheerst. Wat een grote oogst ligt er klaar voor de mens die zijn leiding van God krijgt en zijn verstand door Hem laat kneden.
Calvijn

 Als we onze medemensen niet begrijpen, zullen we hen nooit liefhebben.

En het is net zo waar dat als we hen niet liefhebben, we hen ook nooit kunnen begrijpen. Gebrek aan mededogen en inlevingsvermogen kan niets anders voortbrengen dan een stroom van eindeloze fouten en onwetendheid over de noden, de karakters en de omstandigheden van onze naasten.
Charles Kingsley

 Om over na te denken
“Mijn volgende stap,” zei een gespannen vrouw na de dienst tegen haar vriendin, “is een diepere overtuiging te krijgen.”

“Nee,” antwoordde haar christelijke vriendin, “je volgende stap, en je enige stap, zou moeten zijn om naar Jezus te gaan precies zoals je bent. Jezus zegt niet, kom tot overtuiging, of kom tot een dieper besef van zonde, dingen waar je zo hard je best voor doet. Alles wat Hij zegt is: “Kom tot Mij.’”

“Aha,” zei de ander, “nu begrijp ik het. Wat ben ik zelfingenomen geweest. Al die tijd heb ik Christus eigenlijk afgewezen, terwijl ik de hele tijd dacht dat ik me voorbereidde om tot Hem te komen.”
En Ik zal niemand die naar Mij toekomt, wegsturen.
Johannes 6:37

 Uit: Illustrations of the New Testament

David vroeg het aan de Heer
2 Samuel 5:19

 Jezus zal je nooit een onnodige last laten dragen. Hij zal niet meer van je eisen dan Hij weet dat je aankunt. Net als bij Petrus zal Hij niet van je vragen om over het water naar Hem toe te lopen zonder je daarbij kracht en steun te geven op die onvaste golven. Hij zal je niet vragen om water te putten uit een put die te diep is, of een steen te dragen die te zwaar voor je is.

Maar niet alle lasten komen voort uit de wil van God. Hij houdt ons ook verantwoordelijk voor die dingen waar wijzelf, als vrije mensen, voor kunnen en moeten zorgen. Zo zijn er ook lasten die het resultaat zijn van onze eigen opstandige, ongelovige houding en terwijl Jezus ons ook dan wil helpen, dragen wij de gevolgen ervan onvermijdelijk mee op onze levensweg.
Macduff

Uit het archief van Spurgeon
Christen, als je de weg van de plicht wilt kennen, neem dan God als je kompas. Als je je schip door de donkere golven moet sturen, leg de helmstok dan in de hand van de Almachtige. Zoveel rotsen worden ontweken als we onze Vader het roer laten overnemen. Zandbanken, drijfzand, onverwachte stroomversnellingen; alles kan vermeden worden als we ons bootje aan Hem toevertrouwen en het aan Zijn soevereine wil overlaten om te kiezen en te bevelen. Iemand zei eens: “Het is zeker dat als een christen voor zichzelf snijdt, het mes uiteindelijk in zijn eigen vingers terechtkomt. God belooft ons: “Ik zal u onderrichten en u leren op de weg die gij zult gaan.” Wat kan er dan beter zijn dan al onze gevechten, twijfels en vragen bij Hem neer te leggen en te vragen: “Heer, wat wilt U dat ik doe?” Verlaat deze morgen je huis niet zonder met de Heer gesproken te hebben.

Uit de schatkist van het verleden
Josiah Wedgwood, de Engelse fabrikant van het beroemde Wedgwood porselein, leidde eens een vooraanstaande, rijke man door zijn fabriek. Een van Wedgwoods werknemers, een jong kereltje, vergezelde hen. De rijke man was echter godslasterlijk en maakte voortdurend vulgaire grapjes en opmerkingen. Eerst was het kereltje geschokt door de oneerbiedigheid van de bezoeker, maar na verloop van tijd raakte hij gefascineerd door de grove grappen van de man en begon hij er luid om te lachen. Wedgwood was diepbedroefd. Aan het einde van de rondleiding toonde hij de voorname man een prachtige vaas met een uniek ontwerp. De man was gecharmeerd van de prachtige vorm en zeldzame schoonheid en wilde de vaas oppakken, maar net op dat moment liet Wedgwood die met opzet op de grond vallen, waar het prachtige ding in duizend stukjes uit elkaar spatte. De man vloekte luid en zei boos: “Wat doe je nou? Ik wilde die vaas voor mijn verzameling, en jij hebt hem door je onvoorzichtigheid geruïneerd!”
Wedgwood antwoordde rustig: “Meneer, er zijn vandaag nog andere dingen geruïneerd, dingen die veel kostbaarder zijn dan een vaas en die nooit meer hersteld kunnen worden.”

“Wat bedoelt u?” vroeg de ander geïrriteerd.

Wedgwood legde zijn hand op de schouders van zijn jonge werknemer en zei: “U heeft mijn jonge werknemer niet de eerbied voor de geheiligde dingen in het leven getoond, dingen die zijn ouders hem jarenlang hebben geprobeerd bij te brengen. U hebt het werk van die ouders in minder dan een half uur ongedaan gemaakt.”

 Dat is grappig
De oude dominee was een geweldig voorbeeld voor de mensen in zijn gemeente. Hij was altijd vriendelijk en leek door niets uit het lood geslagen te kunnen worden. Toen een dame hem op een middag op zijn knieën in zijn studeerkamer aantrof werd ze getroffen door de trouw van die oude man aan God en besloot ze zelf ook veel ijveriger te worden in haar gebedsleven. Maar dat vond ze moeilijk en ze dacht dat de oude man haar wellicht wat goede raad kon geven. Zo kwam het dat ze hem na de dienst op zondag vroeg: “Vertel mij eens over uw gebedsleven. Ik zag u zo vol overgave en respect op uw knieën en het deed me zoveel goed. Wat bad u eigenlijk?”

De oude man glimlachte en zei: “Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik bid voor van alles en nog wat, maar er is één gebed dat ik elke keer weer bid en dat is een gebed voor een succesvolle bediening.”

“Hoe gaat dat dan?” vroeg de dame.

“God, geef me de seniliteit om de mensen te vergeten die ik toch al niet mocht, het geluk om degenen tegen te komen die ik wel mag, en het goede gezichtsvermogen om het verschil tussen de twee te zien. Amen!”

***

Hoe lang is het geleden dat je een winkel binnenliep zonder “Nieuw” of “Verbeterd” op elke verpakking te zien staan? Tandpasta bijvoorbeeld. Elke week komt er een weer nieuw ingrediënt bij. Zonder FL-7, Amalgaam-58, ammoniak, fluoride, chlorofyl en nog veel meer vallen je tanden uit voordat je het etiket gelezen hebt. Hoe goed je in het verleden je tanden ook hebt gepoetst, dat telt niet meer als je het nieuwste ingrediënt niet in huis hebt.

Het is überhaupt een wonder dat mensen vroeger hun kleren schoon kregen. Stel je voor! Ze gebruikten eigenlijk merkloze zeep zonder al die geweldige poespas en dan ook nog eens zeep die gemaakt was met “niet-gezuiverd” water. Vreselijk gewoon. Het overkwam Coca-Cola toen ze miljoenen dollars verspilden aan de “Nieuw verbeterde” Cola. De verbetering ging echter te ver en boze klanten wilden het nieuwe spul niet drinken. Coca-Cola besloot onmiddellijk dat het oude drankje toch zo slecht niet was en keerde direct terug naar de oude niet-verbeterde formule. Ze gaven er wel een nieuwe naam aan, want nu heette het “Classic Cola.”

Helaas heeft deze zucht naar vernieuwing ook in de kerk toegeslagen want er zijn talloze predikers die een “nieuw” en “verbeterd” christendom proberen te verkopen. Nergens voor nodig. Het christendom en de oude boodschap van het kruis behoeven geen enkele verbetering. Laten we dus bidden dat deze stroming net zo weinig succes zal hebben als nieuwe verbeterde Coca-Cola.

From: Sermon Illustrations

 

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *