Maandag 26 juni 2023

Gebed voor de week
Heer, ik geef deze week aan U. Dit is Uw week, dus zoek ik Uw wil en niet de mijne. Mag ik mijn hand in die van U leggen en wilt U mij helpen weer vol vertrouwen met U mee te lopen terwijl ik naar U opkijk? Wat er ook mag gebeuren, wilt U alstublieft mijn hand blijven vasthouden, want samen met U kan ik alles aan.
Amen

Iemand zei eens tegen een Christen dat je Jezus echt niet nodig hebt. “Al die poespas over redding is gewoon zwaar overdreven. Ik ben er zeker van dat als ik een goed leven leid en altijd de juiste dingen doe, God tevreden met mij zal zijn en de hemelpoort voor me zal openen aan het einde van mijn leven.”

“Dat is wat veel mensen inderdaad denken,” antwoordde de Christen en hij dacht even na wat hij de man zou kunnen antwoorden. Op dat moment kwam het zoontje van de man zonder uit te kijken de tuin in gerend en liep tegen een enorme cactus aan die daar groeide. Het jochie brulde van pijn en nadat de man zijn zoontje getroost had stapte hij boos op de cactus af en begon hij een voor een alle stekelige punten af te breken. “Stomme cactus. Als je aan mijn zoon komt, kom je aan mij,” mopperde hij boos, maar het werkje wilde niet erg vlotten en toen hij tenslotte ook nog eens in zijn eigen vinger prikte hield hij er boos mee op.

“Stel dat je honderd van die doornen weghaalt,” vroeg de Christen. “Of duizend misschien; is die cactus dan nog steeds een cactus?”

“Natuurlijk,” antwoordde de man. “Dat ding zal altijd een cactus blijven.”

“Zo is dat ook met ons mensen. Ook al halen wij duizend slechte gewoonten weg en doen we heel erg ons best om goed te zijn, onze menselijke natuur blijft toch altijd hetzelfde. Wij hebben geen verbetering nodig, maar een volledige verandering. Onze zondige natuur moet volledig weggehaald worden. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen doen. Alleen Jezus kan ons een nieuwe natuur geven. De poort heeft Hij opengemaakt door aan het kruis voor ons te sterven.”

Deze week nieuw op de site:
Diepe valleien en donkere ravijnen; paden van de monsters van de diepte. Sombere spelonken, nooit eerder bezocht door het daglicht… daar word je niet vrolijk van. Maar die wereld zal niet lang meer bestaan.
Lees meer.

De levensreis lijkt een race te zijn geworden, waarbij alles snel moet worden bereikt. Iedere seconde telt; in een zucht naar meer kennis, snellere resultaten en meer comfort. Is dat wel nodig?
Lees meer.

De vrouw aan de kassa stamelde onzeker: “Ik dacht toch echt dat ik met dit geld kon betalen.” “Nee mevrouw. Dat geld is vals,” zei de kassière. “Als u niet snel met iets beters op de proppen komt bel ik de politie.”
Lees meer

Spreuk van de week
Als ik aan de wereld denk, wordt de afdruk van de wereld op mij gezet; als ik aan mijn beproevingen en zorgen denk, krijg ik de afdruk van mijn beproevingen en zorgen; als ik aan mijn mislukkingen denk, krijg ik de afdruk van mijn mislukkingen. Als ik aan Christus denk, krijg ik de afdruk van Christus.
Anoniem

Ontmoediging is niets anders dan ontevredenheid over het verleden, ongenoegen met het heden en wantrouwen ten opzichte van de toekomst. Het is ondankbaarheid voor de zegeningen van gisteren, onverschilligheid voor de kansen van vandaag en onzekerheid over de kracht voor morgen. Het is onwetendheid over de aanwezigheid van schoonheid, ongeïnteresseerde lauwheid voor de noden van onze medemens en ongeloof in de beloften die ons gegeven zijn. Het is ongeduld met de tijd, onvolwassenheid van denken en onbeschoftheid tegenover God.
William Ward

De ogen zien wat het hart liefheeft.  Als het hart God liefheeft en Hem is toegewijd dan zullen de ogen God zien, ongeacht of anderen Hem zien of niet.
Warren Wiersbe

Om over na te denken
Soms stuurt God ons zware beproevingen. Het lijken sombere dagen, maar ze zijn bedoeld om genade en geloof in onze levens te ontwikkelen. Zoals fakkels het felst branden als ze hevig heen en weer worden geslingerd; zoals de jeneverbes het zoetst ruikt als hij in het vuur wordt gegooid, zo komen de rijkste kwaliteiten van een christen vaak tevoorschijn onder de noordenwind van lijden en tegenspoed. Gekneusde harten verspreiden vaak de geur die God zo graag opsnuift.

Het leven van een ware gelovige bevat het verslag van beproevingen en strijd, maar die gestuurd werden met maar één doel: het schudden van de kruidenboom om de verborgen kwaliteiten te openbaren.
Theodore Cuyler

***

Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen.
Mattheüs 10:42

Wat Jezus daar zei lijkt niet erg bijzonder, vooral niet in onze tijd met koelkasten en stromend water. Maar als je het betrekt op de tijd waarin Jezus het zei wordt het een ander verhaal. In oosterse landen werd het water vroeg in de morgen uit een put in de hof gehaald die doorgaans niet direct bij het huis lag. Zo’n kruik stond dan de hele dag bij het huis klaar voor gebruik, maar naarmate de dag vorderde werd het water lauw of zelfs warm. Het zou gemakkelijk zijn om een dorstige vriend of vreemdeling een kom lauw water te geven. Maar Jezus sprak over een beker koud water. Dat impliceert vriendelijkheid en de bereidheid om te offeren voor het welzijn van een ander. Koud water moest helemaal uit de put komen en dat kostte een hoop moeite en extra werk, misschien wel op het heetst van de dag. Hoe vaak geven wij anderen niet een beker lauw water om onszelf dat extra werk te besparen? Geven we dan eigenlijk wel met ons hart? Daarom zal die “beker koud water” op geen enkele manier zijn beloning verliezen.

Uit het archief van Spurgeon
Na Abrahams dood zegende God zijn zoon Izaäk, die bij de put Lachai-Roï woonde.
Genesis 25:11

Izaäk woonde bij de bron. Zijn bron was het contact met de levende, alziende God die hem in alles voorzag. En daar kunnen wij van leren. Waar een mens woont, waar hij zich met zijn ziel terugtrekt, laat de ware staat van zo’n mens zien. Als wij bij Gods bron wonen komt alles goed en zal God ons zegenen zoals Hij dat ook deed in het geval van Izaäk. Zie je hoe belangrijk het is om bij die bron te wonen? Laten we leren om voortdurend in de aanwezigheid van de levende God te leven. Laten we de Heilige Geest bidden dat we deze dag, en elke andere dag, mogen voelen: “Gij God ziet mij.” Moge de Heer als een bron voor ons zijn; verrukkelijk, troostend, onfeilbaar, ontspringend tot in het eeuwige leven. De aardewerken kruik van ons menselijk lichaam zal uiteindelijk barsten, maar de bron van de Schepper faalt nooit. Gelukkig is de mens die bij de bron woont en zo van een overvloedige en constante stroom van geestelijke rijkdom mag genieten. O Heer, wilt U ons dicht bij U houden, zodat we U nooit verlaten, maar altijd bij de stille wateren mogen wonen?

Uit de schatkist van het verleden
Iemand die lid was een kerk vroeg D.L. Moody eens wat hij dacht over whisky. Hij had wat moeite met zijn geweten want hij verdiende veel geld met de verkoop van het goedje, maar nu had hij Moody horen spreken over het kwaad dat sterke drank in de wereld aanrichtte. “Ik hou echt van God,” zei de man, “en ik wil heel graag het goede doen. Denkt u dat het mogelijk is om een eerlijke whisky verkoper te zijn?” Moody dacht even na en zei toen: “Er staat in de Bijbel dat wat wij ook doen, wij het allemaal voor Gods eer moeten doen. Ik zou dus zeggen dat je bij ieder vat whisky dat je verkoopt moet bidden: ‘Here God, laat dit vat whisky een onbeschrijflijke zegen zijn voor de wereld.’  Als je dat oprecht kunt bidden ben je waarschijnlijk een eerlijke whisky verkoper.”
Uit Moody’s anecdotes

Schepping
Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt.
Romeinen 1:20

Hoeveel prachtige kathedralen heeft God wel gebouwd in de schaduw van het woud? Kijk toch eens naar die paleizen; enorm, groots en vol wonderlijk houtsnijwerk. In de eeuwig zingende bossen horen we een symfonie die zijn weerga niet kent en die ons hart sneller doet kloppen. En kijk dan eens naar boven als de nacht gevallen is en aanschouw het hemelrijk met al die ontelbare sterren en haar overweldigende schoonheid. Ik denk dat die hemellichamen nog sneller uit Gods hand zijn voortgekomen dan de vonken die wegspatten bij het werk in een machtige smederij.
Henry Ward Beecher

Dat is grappig
Een oud vrouwtje stond bekend als een onverbeterlijke mopperaar. Ze klaagde over alles en iedereen. Maar uiteindelijk dacht de voorganger dat hij iets had gevonden waarover ze niet kon klagen: het oude vrouwtje had aardappelen geoogst van de hoogste kwaliteit. Niemand in de buurt had zulke prachtige aardappelen. “Ah, nu valt er niets te klagen,” zei hij met een stralende glimlach toen hij haar tegenkwam in de dorpsstraat. “Iedereen zegt hoe prachtig uw aardappelen dit jaar zijn.” De oude vrouw keek hem geïrriteerd aan en antwoordde met een zucht: “Zo slecht zijn ze inderdaad niet, maar nu heb ik geen rotte aardappelen om aan mijn varkens te voeren.”

***

Er was eens een vervelende rechtszaak aan de gang die al vier dagen had geduurd waarbij een beklaagde hardnekkig bleef volhouden dat hij onschuldig was. Maar toen, op de vierde dag, bekende de man opeens schuld. De rechter vroeg hem geïrriteerd: “Waarom heb je niet meteen schuld bekend? Je had ons al die tijd, moeite en kosten kunnen besparen.”
“Eerlijk, rechter,” jammerde de beklaagde, “ik was ervan overtuigd dat ik onschuldig was totdat ik al het bewijs tegen mij hoorde.”
Onbekend

Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd. Maar als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, zeggen we eigenlijk dat Hij een leugenaar is. Dan is zijn woord niet werkelijk in ons hart.
1 Johannes 1:8-10

***

En om te eindigen geven we het laatste woord aan atheïsten: Heb je gehoord dat ze nu een telefonische vraag- en antwoorddienst hebben opgericht voor atheïsten?  Helaas werkt de dienst niet zo goed want als je het nummer draait blijft de telefoon maar overgaan. Er is niemand die opneemt.

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *