Maandag 24 april 2023

Gebed voor de week

Lieve Heer, ik weet niet wie of wat mijn pad deze week zal kruisen. Maar U bent mijn rots en vesting. Helpt U me om mij weer aan U te verankeren en volgens Uw waarheid te wandelen en niet volgens mijn gevoelens. Help me om alles wat deze week op mijn pad komt te omarmen als een gelegenheid om U aan het werk te zien. Dank U, dat U van mij houdt en dat dit nooit van mij kan worden afgenomen. Zelfs als ik faal en tekortschiet, fluistert U Uw onvoorwaardelijke liefde diep in mijn ziel en herinnert U mij eraan dat Uw barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Wat een wonder dat ik met U door het leven mag gaan.

In Jezus’ naam, amen

Stel je voor dat iemand tegen mij zegt: “Moody … ik heb gehoord dat een rijke man vijf miljoen dollar heeft nagelaten aan zijn neef. Wat een geluksvogel, nietwaar?” Waarschijnlijk zou ik mijn schouders ophalen en zeggen: “Leuk voor die man. Maar het zegt me verder niets.” Hoe anders wordt het als diezelfde persoon tegen mij zegt: “Moody … ik heb gehoord dat iemand vijf miljoen dollar aan jou heeft nagelaten. Zijn hele vermogen is voor jou.” Nu word ik toch wel geïnteresseerd. “Voor mij?”

Waarschijnlijk ben ik de rest van de dag bezig met de formaliteiten om dat geld zo snel mogelijk te kunnen ontvangen. Daar kunnen we lering uit trekken. Het feit dat Jezus voor ons gestorven is, zegt ons niet direct zoveel. Prima toch? Hij stierf voor ieder mens en niet voor iemand in het bijzonder. Leuk wel, maar het zegt me eigenlijk niet zoveel. Maar als de waarheid tot mij doordringt dat Hij mij persoonlijk kent en mij persoonlijk naar de hemel zal leiden en al Zijn beloften mij persoonlijk betreffen, begint het voor mij te leven en zet ik mijn hele leven in om de details te begrijpen. “Waar staat in de Bijbel dat ik gered moet worden? Waar kan ik iets vinden over het gebed en de eeuwigheid? Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij aan de deur van mijn hart staat en klopt?”

Wat een vreugde als het tot mij door begint te dringen dat Jezus niet gewoon voor iedereen stierf, maar heel in het bijzonder… voor mij. Hij kent mij van binnen en van buiten, en ik ben belangrijk voor Hem. En dat ben jij ook.
Uit: Stories from D.L.Moody

 Deze week nieuw op de site

Gods water is diep genoeg om urenlang in te zwemmen, zuiver genoeg om onze dorst mee te lessen, verfrissend genoeg om ons nieuwe kracht te geven en is altijd en overal aanwezig.
Lees hier verder

In Efeziërs 5:16 staat: “Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd.” Goede raad, maar niet altijd makkelijk om in praktijk te brengen.
Lees hier verder

Spreuk van de week
Is er een levende God in dit universum of is die er niet? Dat is altijd weer de grootste vraag die de wereld zich stelt. Laat mij jou een vraag stellen: Heeft Jezus Christus die vraag beantwoord of heeft hij dat niet?
Water of Life Sermons.

Wat veel mensen niet begrijpen is dat de pijn en het lijden in deze wereld de ziekte van ons bestaan zijn, en niet de wet. Die ziekte is voor ons door Jezus overwonnen toen Hij weer opstond uit de dood. Het vooruitzicht van een eeuwigheid van gelukzaligheid maakte Hem bereid aan dat vreselijke kruis te sterven zodat Hij drie dagen later het graf kon verlaten om zo de brug naar God voor eeuwig te openen.
Uit: Daily Thoughts

Om over na te denken
En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.
Efeziërs 3:17

Het kruis is altijd het speciale symbool van christenen geweest. Paulus houdt niet op ons te verwijzen naar het kruis en schrijft dat het zijn hoop en missie is om ons bekend te maken met het kruis zodat we de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Gods liefde voor ons leren kennen en zo op Hem durven vertrouwen.

En wat is de breedte van het kruis van Christus?

Mijn vrienden, het is zo breed als de hele wereld, want Christus stierf voor de hele wereld. Er staat geschreven: “Hij is een verzoening, niet alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de hele wereld.” Zo breed is de liefde van Christus.

En wat is de lengte van Christus’ kruis?

Zo lang dat het altijd doorgaat. Zolang er een zondaar is die gered moet worden; zolang er in de wereld van Gods heerschappij nog ergens verdriet is, of pijn, dood of iets dat in strijd is met Zijn hoogste wil en dat de mens schaadt, zo lang zal het kruis van Christus duren. Dat is de lengte van het kruis van Christus.

En hoe hoog is het kruis van Christus?

Het is zo hoog als de hoogste hemel, en het reikt tot de troon van God en tot het hart van de Vader, het hart waar alles wat geschapen is uit voortkomt. Toen Christus aan het kruis hing, daalde de hemel neer op de aarde en steeg de aarde op naar de hemel. En dat is de hoogte van het kruis van Christus.

 

 

En hoe diep is het kruis van Christus?

Als het kruis van Christus zo hoog is als de hemel, dan moet het ook zo diep zijn als de hel; het is diep genoeg om de ergste zondaar te bereiken en te verlossen uit de diepste put waarin hij kan vallen. Christus daalde af in de hel en predikte daar tot de geesten in de gevangenis. Dit is de diepte van het kruis van Christus.
Charles Kingsley

 Een van de uitdagingen waar we in dit leven mee te maken krijgen, is dat we door de omstandigheden vaak verleid worden om ons te concentreren op de noden van het moment, waardoor we de grotere, hemelse visie nog wel eens uit het oog verliezen. Realiseren we ons eigenlijk wel hoe enorm gezegend wij zijn? De Heer zegt dat Hij onze geneesheer is, onze kostwinner en onze beschermer. Hij is onze Herder en vriend die ons draagt, verfrist en vernieuwt. Hij onderwijst ons alsof wij zijn privé leerling zijn en Hij is de genadevolle vergever. En toch vallen we telkens weer terug in onze gewoonte om gespannen op onze nagels te bijten uit angst dat God ons deze keer over het hoofd zal zien en Zijn beloften niet zal nakomen. Is het verwonderlijk dat Jezus zich in de bijbel soms verbaasd afvroeg waarom wij zo’n klein geloof hadden?
Uit: Our daily bread ministries

Uit het archief van Spurgeon
 Laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid.
Johannes 17:17

Maar wat is de waarheid? Is de waarheid iets wat ik me inbeeld of wat mij wordt geopenbaard door een of ander privé-communicatiemiddel, zoals mystieke stemmen, dromen en indrukken? Is het mijn zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis van persoonlijke ideeën en voorkeuren?

Nee. Niets van dat alles kan de test van het leven doorstaan. Op de momenten wanneer het erop aankomt blijken dat soort dingen waardeloos en zijn ze niet meer dan het huis dat gebouwd werd op het zand.

Gods woord is de waarheid en dat Woord staat in de Heilige Schrift. Alle waarheid die mensen heiligt staat daar geschreven. Die waarheid staat vast en is onveranderlijk. Het is de rots waarop wij moeten bouwen. Laten we dus waakzaam zijn dat we dat Woord niet laten wegglijden.

Uit de schatkist van het verleden
Johan Sebastian Bach had een belangrijk motto. Hij zei: “Muziek, welk genre dan ook, zou geen ander doel mogen hebben dan het verheerlijken van God en de verkwikking van de ziel; waar dit niet in gedachten wordt gehouden is geen echte muziek, maar slechts een duivels geroezemoes.” Hij schreef bij zijn composities de letters: “J. J.”  Dat was de afkorting van “Jesu Juva,” wat betekent “Jezus help me.” Hij eindigde ze met “S.D.G.” “Soli Dei gratia” wat betekent “Aan God alleen de lof.”

Een mooi motto om mee door het leven te gaan.

 Over zorgen
Ik stapte op het zand. Wat een rust. Hier konden de zorgen me even niet te pakken krijgen. Ik keek naar de blauwe lucht en de rustig voortglijdende wolken. Dank U Vader dat U altijd bij ons bent.

Ik was op vakantie, maar had tot op heden nog geen rust kunnen vinden en was daarom naar het strand gelopen om mijn zorgen even te ontvluchten. De rekeningen waren hoger dan ooit en het leek alsof elke dag nieuwe problemen hun intrek in ons huis namen. Voor het eerst in mijn leven voelde ik, wat stress met mensen kan doen. Maar hier op het strand kon ik met God praten. Hier kon ik even tot rust komen.

Het was eb en er waren nauwelijks golven, maar ik bleef toch een goed eindje bij het water weg zodat ik niet nat zou worden. Terwijl ik naar wat zeemeeuwen keek die over het water scheerden bad ik: “Heer, waarom is het leven soms zo moeilijk? Ik kan er niet tegen.”

Toen ging ik op mijn hurken zitten en schreef mijn zorgen in het zand. Geld. Gezondheid. Huwelijk. Net toen ik de k van huwelijk in het zand had geschreven hoorde ik het geluid van een aanstormende monstergolf. Waar kwam die opeens vandaan? Ik sprong nog net op tijd weg, maar de woorden die ik in het zand had geschreven waren helemaal weggespoeld. In één klap weg.

En mijn zorgen waren ook weg.

Dank U Vader. U hebt de hele wereld in Uw handen en daar horen mijn man en ik ook bij.

De symboliek was overduidelijk. De Bijbel zegt ons dat we onze zorgen aan Hem moeten geven omdat Hij voor ons zorgt.
Teresa Dorman

 Dat is grappig
Op een dag liepen twee monniken door het platteland. Ze waren op weg naar een ander dorp om daar te helpen met de oogst. Toen zagen ze een oude vrouw aan de oever van een rivier. Ze was erg van streek omdat er geen brug was, en ze niet alleen naar de overkant kon.

De eerste monnik bood vriendelijk aan: “Wij dragen u wel naar de overkant als u dat wilt.”

“Dank u,” zei ze dankbaar, en ze aanvaardde hun hulp.

En zo sloegen de twee mannen de handen ineen, tilden haar tussen hen in en droegen haar de rivier over. Toen ze aan de overkant waren, zetten ze haar neer en liepen ze verder.

Een kilometer later begon de tweede monnik te klagen. “Kijk eens naar mijn kleren,” zei hij. “Helemaal vies en nat van het dragen van die vrouw. En mijn rug doet nog steeds pijn van het tillen. Mijn nek wordt er ook stijf van.” De eerste monnik glimlachte meewarig en knikte met zijn hoofd.

Een paar kilometer verder op de weg klaagde de tweede monnik opnieuw: “Mijn rug doet nu echt pijn, en dat allemaal omdat we die stomme vrouw over de rivier moesten dragen! Ik kan gewoon niet verder vanwege de pijn.”

De eerste monnik keek naar zijn partner, die nu op de grond lag te kreunen. “Heb je je al afgevraagd waarom ik niet klaag?” vroeg hij. “Je rug doet pijn omdat je de vrouw nog steeds draagt. Maar ik heb haar zeven kilometer geleden al lang neergezet.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *