Maandag 23 oktober 2023

Gebeden uit de Bijbel

Een van de krachtigste gebeden in de Bijbel is dat van Hanna. Hanna was een vrouw vol geloof maar ze was onvruchtbaar, wat in die tijd als een schande werd beschouwd. Hanna bad in de tempel om een zoon en beloofde de Heer dat ze haar kind aan Hem zou opdragen. De Heer verhoorde haar gebed en schonk haar een zoon, die ze Samuel noemde. Dit is een gebed van geloof en dankbaarheid.

Het gebed van Hanna (1 Samuel 2:1-10)
Toen prees Hanna de Heer en zei: “Ik juich over wat de Heer heeft gedaan. Ik kan weer blij zijn en ik hoef mij niet langer te schamen. Ik leg mijn vijanden het zwijgen op. Want U bent goed geweest voor mij. Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele god is als U. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als U.”

Praat maar niet zo trots. Heb maar niet zoveel verbeelding. De Heer weet alles. Wat Hij doet is goed en rechtvaardig. De wapens van helden breekt Hij. Maar mensen die wankelden geeft Hij nieuwe kracht. Wie eerst genoeg te eten hadden, moeten zich nu als knecht verhuren voor brood. Maar wie honger hadden, hebben het nu goed.

Een vrouw die geen kinderen kon krijgen, krijgt zelfs zeven kinderen. Maar een vrouw die veel kinderen heeft, kan er nu geen meer krijgen. De Heer doodt en de Heer brengt weer tot leven. Hij stuurt mensen naar het dodenrijk, en haalt mensen terug uit de dood. De Heer maakt arm en Hij maakt rijk. Sommige mensen vernedert Hij, andere eert Hij juist.

Hij tilt onbelangrijke mensen op uit het stof. Arme mensen tilt Hij op uit het slijk. Daarna zet Hij hen bij de belangrijke mensen en geeft Hij hen een ereplaats. Want de fundamenten van de aarde zijn van de Heer. Hij heeft de aarde daarop neergezet. Hij beschermt het leven van Zijn vrienden. Maar mensen die zich niets van Hem aantrekken, sterven in het duister.

Want niet door zijn eigen kracht is een mens sterk. Mensen die niet naar de Heer willen luisteren, worden gebroken. Met een stem die dreunt als de donder spreekt Hij tot hen vanuit de hemel. De Heer spreekt recht over de hele aarde. Hij maakt Zijn koning machtig. De man die Hij uitgekozen en gezalfd heeft, maakt Hij sterk.

Gedachten over het gebed van Hanna

* Hanna begint haar gebed met aanbidding. Wij zouden altijd voor God moeten komen met ontzag en eerbied, alvorens we onze problemen bij God neerleggen. God is onze lof en aanbidding altijd waard.

* God is onze enige echte steun en toeverlaat. Ondanks alles wat er met en om ons heen gebeurt, kunnen we ons aan Hem vasthouden en ons vertrouwen in Hem stellen. We kunnen dicht bij Hem komen met onze oprechte gebrokenheid, hartenkreten en verlangens; Hij zal ons altijd helpen. Onze Vader is betrouwbaar en maakt alle dingen mogelijk.

* Hanna herinnerde zich de onderdrukking en het onrecht dat haar in het verleden was aangedaan, maar ze zocht geen gerechtigheid voor zichzelf. In plaats daarvan bleef Hanna zich vasthouden aan de overtuiging dat God soeverein regeert en het uiteindelijke oordeel zal vellen. Ze weerstaat de verleiding om het recht in eigen handen te nemen.

* God verhoort onze gebeden, ook als we niet direct een antwoord zien. Blijf God dus prijzen, net als Hanna en geniet van Zijn aanwezigheid.

***

Zeg geen grove dingen meer. Zeg liever iets goeds. Iets wat nuttig is en de andere mensen opbouwt. Dingen waar de mensen iets aan hebben.

Efeziërs 4:29

Er zijn jongetjes die het stoer en mannelijk vinden klinken om godslasterlijk te vloeken en helaas denkt ook menige volwassene dat dergelijke vuilspuiterij hun uitspraken karakter en kracht geeft. Niets is minder waar en in tegenstelling tot de meeste andere ondeugden wordt het openlijk gedaan, bedoeld voor de oren van anderen. Een slechte gewoonte en als iemand de tijd zou nemen om eens goed na te denken over wat hij of zij zegt op momenten van frustratie of boosheid, zou dat wel eens de eerste stap kunnen zijn in de richting van het paradijs.

Zo was er eens een man die er een gewoonte van had gemaakt om hard te vloeken en God daarbij uit te maken voor van alles en nog wat. Op zekere dag had een kennis er meer dan genoeg van en zei tegen hem: “Vriend, ik geef je 50 Euro als jij vannacht om twaalf uur op het kerkhof gaat staan en daar, omringd door de stilte van de begraafplaats met alleen God die je kan horen, dezelfde vloeken durft uit te schreeuwen die nu over je lippen komen.”

“Of ik dat durf?” spotte de ander. “Natuurlijk durf ik dat. Kom maar op met dat geld. Dat is makkelijk verdiend.”

“Kom morgen maar hier en vertel me dan eerlijk wat er gebeurd is, dan is het geld voor jou.”

Die avond was het vreselijk donker en toen de vloeker de begraafplaats op ging was het er muis- en muisstil, behalve wellicht het zachte gefluister van de doden. Toen dacht hij aan de woorden van zijn kennis: Alleen met God die je kan horen

Dat werd hem te veel. Hij rende de begraafplaats weer af terwijl hij prevelde: “God, wees mij genadig. Ik ben een zondaar.”

Deze week nieuw op de site
Als iets gemakkelijk tot ons komt, halen we onze schouders er al snel over op en vinden we het niets bijzonders. Maar die dingen die ons moeite kosten of waar we voor moeten offeren hebben veel meer waarde voor ons en brengen ons vreugde. Hierin schuilt een belangrijke waarheid.
Lees meer

Ik heb een machtige puzzel van de Matterhorn. 2000 puzzelstukjes en alleen geschikt voor de allerbeste puzzelaars. Is het te doen? Natuurlijk. Met genoeg tijd en een stevige kop koffie moet je een heel eind kunnen komen. Maar wat zou er gebeuren als ik al die 2000 stukjes in een schudmachine zou stoppen en ze voor onbepaalde tijd, misschien wel jarenlang, door elkaar zou hutselen? Zou het beeld van die machtige berg tenslotte tevoorschijn komen?
Lees meer

We maken ons snel druk over wat anderen over ons denken en zeggen. Het is ook niet zo eenvoudig. We raken van streek doordat we verkeerd behandeld worden, iemand heeft op onze gevoelens getrapt en we zijn boos, geïrriteerd en we voelen ons gerechtvaardigd om terug te slaan. Maar daar schiet je niets mee op.
Lees meer

Spreuk van de week
Wees niet boos en gefrustreerd omdat je anderen niet kunt maken zoals je wilt dat ze zijn. Je kunt jezelf niet eens maken zoals je zou moeten zijn.
Thomas à Kempis

 We zouden allemaal een persoon in ons leven moeten hebben die ons zegent en liefheeft, ondanks al het overweldigende bewijs dat we daar geen enkel recht op hebben. Grootmoeder was die persoon voor mij.
Phyllis Theroux

 Als er duizend stappen tussen ons en God staan, zal Hij ze allemaal zetten, op één na. De laatste laat hij voor ons over. De keuze is aan ons.
Max Lucado

Om over na te denken
Een christen is eigenlijk maar een vreemd persoon. Denk daar eens over na. Een christen voelt opperste liefde voor Iemand die hij nog nooit heeft gezien. Hij spreekt elke dag vertrouwelijk met Iemand die niet in lichamelijke vorm tegenover hem zit. Hij verwacht toegang tot de hemel te krijgen op basis van wat Iemand anders voor hem heeft gedaan. Een christen maakt zichzelf leeg zodat hij gevuld kan worden en is op zijn sterkst als hij zwak is. Een christen is gelukkig als hij arm is en maar weinig bezit; is bereid om te sterven zodat hij kan leven en geeft weg om te kunnen behouden. Tenslotte ziet een christen het onzichtbare en hoort hij het onhoorbare.

Ja, dat klinkt allemaal nogal raar. Wat dat betreft is het geen wonder dat de Bijbel ons leert dat: “De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God.”
A.W. Tozer

***

De vogel prijst God door te zingen; de bloem brengt haar eerbetoon in heerlijke geuren en kleuren; de boom steekt zijn takken omhoog in vrolijke aanbidding en zegent de wereld met vrucht; de sterren stralen hoog in de lucht met hun zilveren flonkering en verblijden het hart van de mens die de tijd neemt om ernaar te kijken; de wolken geven de hemel een machtige aanblik en zegenen de aarde met verfrissende regen. Zo vervullen ze allemaal met gelijke trouw hun opdracht. En zo is het ook met ons als gelovige kinderen van God.

Zo dient de één God door thuis onophoudelijk te zwoegen voor een groot gezin, maar een ander dient God door een zachtmoedig en stil voorbeeld te zijn van iemand die geduldig omgaat met verdrukkingen en tegenslag, zonder te klagen. Weer een ander dient God met de pen en stuurt woorden of muziek de wereld in die inspireren, helpen, bemoedigen en zegenen, weer een ander heeft een gave van bemoediging en weet altijd iemand op te beuren met een eenvoudig woord of een glimlach. Er zijn mensen die God dienen door stil bij Hem aan Zijn voeten te zitten en voor anderen bidden en een hemels parfum verspreiden. Zo zijn er talloze manieren om God te dienen en daar hoor jij, als kind van God bij, op je eigen, unieke manier. Wat een vreugde om dan aan het einde van de dag, de Meester tegen je te horen fluisteren: “Goed gedaan, trouwe dienstknecht.”
J.R. Miller

***

Waarom vraagt de Heer van ons om onze wapenrusting op ons te nemen? Omdat de strijd echt is, ook al is dat niet altijd duidelijk te zien. Satan is de ‘heerser van de duisternis.’ Hij regeert over de duisternis van zijn eigen, diepe vervreemding van God. En hij regeert met het doel om de wereld tevreden te stellen met een beeld, in plaats van met de werkelijkheid. Het is het beeld, de overtuiging, dat eigenbelang meer waarde heeft dan godsvrucht, dat de mens zelf regeert en niet God. Hij maakt daarbij gebruik van de stemming van de wereld met betrekking tot God. Hij werkt met ideeën en filosofieën, beheerst ze, zwakt ze af of wakkert ze juist aan, zoals het hem het beste uitkomt. Hij zoekt naar spreekbuizen; hij probeert mensen, leraren of profeten onder zijn invloed te krijgen zodat die, al dan niet bewust, de verkeerde boodschap de wereld in sturen. Daarom zei Paulus dat wij de hele wapenrusting dagelijks moeten aandoen. Gedachten zijn als kleine zaadjes die kunnen uitgroeien tot reusachtige, bijna onverwoestbare bomen, maar een christen verzet zich tegen de heerschappij van het duister en vecht voor de rechtmatige Koning.
H.J. Foster

Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan.
Efeziërs 6:11-13

 Uit het archief van Spurgeon
God hoeft je alleen maar te geven wat je zo graag wilt hebben om je de leegheid ervan te laten voelen! Het is echt heel bijzonder, maar het is de ervaring van iedere gelovige dat wanneer iemand dicht bij God komt, en daar de ongeziene vreugden proeft en het brood eet dat in de hemel is gemaakt, de glorie van de aarde snel vervaagt en verwelkt. Dicht bij God lijken alle aardse feesten, al het amusement en al die wereldse geneugten opeens uitermate oppervlakkig, glansloos en onbelangrijk.

Toen gaf Hij hen hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid.
Psalm 106:15

 Geloof je dat echt
Een beroemde atheïst zei eens: “Ik kan al dat geleuter van die christelijke apologeten wel aan, maar ik heb een kleine dienstbode in huis en dat kind verwart me iedere keer opnieuw. Zij is een volgelinge van Jezus en geen slimme redenaarster zoals die andere gelovigen waar ik vaak mee praat. Maar ik moet eerlijk toegeven; haar goede, pure, eerlijke, waarachtige manier van leven doet me soms wankelen.”

Het enige onweerstaanbare argument voor de kracht van het evangelie is een vernieuwd, toegewijd leven dat een demonstratie is van het leven van Christus. De wereld wil de kracht van God wellicht niet zien in de natuur, maar het is onmogelijk om de liefde van God niet te zien in een leven dat zich werkelijk aan God heeft overgegeven en dat de vrucht van de Geest voortbrengt en aan de wereld toont.

Wat een prachtige gedachte om te weten dat wij als mensen de dragers van het leven van God kunnen worden en dat ons leven Zijn liefde kan weerspiegelen.

Uit de schatkist van het verleden
Ik had eens de gelegenheid om met mevrouw May Moody Whittle; de schoondochter van Dwight L. Moody, te praten. Ik vroeg haar of ze mij iets kon vertellen over het leven van Dwight L. Moody dat mij zou kunnen helpen in mijn eigen wandel met God en dat op haar indruk had gemaakt.

Ze keek me aan met een glimlach en zei toen: “Wat mij het meest is bijgebleven is dat hij nooit te beroerd was om toe te geven dat hij ongelijk had. Hij vroeg zijn kinderen om hem te vergeven als dat nodig was. Zo was er die dag toen zijn kinderen de staldeur open hadden laten staan waardoor alle paarden weggerend waren. Het kostte Moody de hele dag om ze weer terug te krijgen en hij was ziedend. Er was van zijn godsvrucht op dat moment nog maar weinig over. Hij schold zijn kinderen de huid vol. Maar ’s avonds toen de kinderen in bed lagen, ging hij een voor een bij hen langs en verontschuldigde zich voor wat hij had gezegd. Deze eigenschap waardeerden zijn kinderen het meest in hun vader en het was een preek die ook mij is bijgebleven.
Onbekend

 Dat is grappig
Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
Psalm 91:11,12 Statenvertaling

Een goed voorbeeld van de gevaren van een bijgelovig en verkeerd gebruik van de Heilige Schrift is te vinden in het leven van James Lackington, de beroemde Engelse boekverkoper. In zijn biografie kunnen we lezen dat hij tijdens zijn jeugd eens in zijn kamer op de tweede verdieping werd opgesloten door zijn ouders, om te voorkomen dat hij naar een kerk zou gaan die door zijn ouders werd gemeden. In een vlaag van bijgeloof opende hij zijn Bijbel om raad te vinden en stuitte hij met zijn vinger op de bovengenoemde woorden over Gods engelen in Psalm 91 die hem op hun handen zouden dragen.

“Dit was het antwoord dat ik zocht,” aldus de jonge James Lackington. “Gewapend met de overtuiging dat de engelen mij zouden beschermen omdat God natuurlijk wilde dat ik naar de kerk zou gaan, opende ik mijn ramen en sprong naar beneden. Met Gods belofte aan mijn kant zou me niets gebeuren.” Niets was minder waar, want de jonge James eindigde zwaar gekneusd in de modder en moest twee lange weken in bed blijven om van zijn letsel te genezen.

James Lackington (1746 – 1815) was een Engelse boekverkoper aan wie een grote revolutie in de Britse boekhandel wordt toegeschreven.

Zegt de ene ongeboren tweelingbaby tegen de ander: “Hé broertje, mag ik je iets vragen?

“Vragen staat vrij,” zegt de ander.

“Denk je …” begint de eerste ongeboren baby aarzelend, “… dat er leven is na de geboorte? En Mamma. Zou die wel echt bestaan?”

“Welnee,” antwoordt de tweede beslist. “Ik ben atheïst. Er is niets na de geboorte. Gewoon een groot zwart niets. En Mamma? Nee, die is er ook niet. Heb je die ooit gezien? Het zijn allemaal sprookjes om ons zoet te houden en daar geloven wij toch zeker niet in?”

Wat is atheïsme?
Dat is het geloof dat er niets was en dat er niets gebeurde, maar dat niets op een zeker moment toch explodeerde, waardoor niets veranderde in alles en een klein beetje daarvan zichzelf organiseerde en uiteindelijk evolueerde tot de mens die in niets gelooft.

Ja, zo moet het echt gebeurd zijn.

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *