Maandag 20 februari 2023

Een bevriende dominee vroeg me na mijn preek in zijn kerk of ik dat breed glimlachende gezin op de tweede rij in de kerkbanken had gezien. Ik knikte van ja. “Die zijn tot geloof gekomen door een glimlach,” zei hij toen. “Jaren geleden was ik nieuw in deze stad en liep ik langs hun huis. Daar speelde een klein meisje in de tuin. Ze keek op en ik lachte naar haar. Toen lachte ze terug en zwaaide en ik maakte een diepe buiging voor haar. Een week later zag ik haar weer en zwaaide ze direct. Ik lachte weer naar haar en boog opnieuw. Ze riep haar zusje, dat toen naar buiten kwam rennen. Ik boog ook voor haar en we lachten met zijn drieën. Een paar weken later kwam ik hen tegen met hun moeder en nog een jongetje. De meisjes wezen opgewonden naar me en het was duidelijk wat de bedoeling was. Ik glimlachte vriendelijk en boog toen opnieuw. De moeder stapte op me af en zei: “Mijn dochters hebben mij verteld dat ze zo’n vriendelijk buigende man kennen en nu zie ik dat ze gelijk hadden. U bent dominee?”

“Ja, mevrouw.”

Ze knikte tevreden en zei toen: “Mag ik bij u in de dienst komen?”

Die dag heb ik iets geleerd over de kracht van vriendschap. Ieder mens heeft warmte en genegenheid nodig en het kost zo verschrikkelijk weinig.”
Dwight L. Moody (1837 – 1899)

 Deze week de moeite waard

  Terwijl ik achter mijn bureau over de gekkigheid in onze wereld nadacht sukkelde ik in slaap en droomde dat ik bij het gemeentehuis naar binnen stapte om raad te vragen…
Lees er hier meer over

In Efeziërs 6:10-20 vertelt de apostel Paulus ons over de oorlog die wordt gevoerd tegen het volk van God. Om in deze oorlog te zegevieren moet een wapenrusting worden gebruikt. Een gewone wapenrusting volstaat echter niet. Dit komt door de aard van de vijand.
Lees er hier meer over

Spreuk van de week
De mens klampt zich gemakkelijk vast aan zijn eigen tradities en geloofsregels, die hij dan verwart met waarachtig geloof. De Farizeeërs wisten er alles van. Je kunt zo’n houding het best vergelijken met iemand die een schitterende diamant bekladt met een laag verf om die diamant mooier te maken of met een man die een emmer verse melk door een zak steenkool filtert.
Martin Luther/ Phillips Brooks

 Een atheïst is een mens die boos een gebalde vuist opheft naar God, terwijl hij tegelijkertijd volhoudt dat God niet bestaat.
Onbekend

Om over na te denken
Gebed is de schakel die ons met God verbindt. Het is de brug die elke waterbarrière overspant en me over iedere afgrond van gevaar of nood heen brengt. Hoe treffend het plaatje van de eerste gemeente: Petrus in de gevangenis, Herodes op de troon, de arena van het martelaarschap wachtende op de dageraad om het bloed van de apostel te vergieten. Alles werkte tegen het kind van God. Maar: “De christenen waren bijeen en baden voor hem tot God.” Toen ging de gevangenis open, de apostel kwam vrij, de Joden stonden paf, en de valse koning werd uiteindelijk opgegeten door wormen. God laat niet met zich spotten en het Woord van God werd verder verkondigd en bewerkstelligde nog grotere overwinningen.

=

Beseffen we wel hoeveel macht ons bovennatuurlijke wapen bezit? Durven we het vrijmoedig te gebruiken met het gezag van een geloof dat zowel gebiedt als vraagt? God zalft ons met heilige vrijpostigheid en goddelijk vertrouwen! Hij is niet op zoek naar grote mannen en vrouwen, maar Hij is op zoek naar mannen en vrouwen die op de grootsheid van God durven vertrouwen.
-A.B. Simpson

 Worstelen en strijden in gebed
Brengt verlossing in ’t nauwst’ parket.
Altijd brengt het hoop en uitkomst
En opent tralies en het dichtste hek

Uit het archief van Spurgeon
Werelds gemak is een grote vijand van het geloof; het maakt dat de gewrichten van heilige overtuiging los beginnen te zitten en breekt de pezen van geestelijke moed. Een luchtballon kan nooit opstijgen voordat de touwen zijn doorgesneden; een zeilboot kan nooit het water op als de boot verankerd blijft aan de oever. Het is vaak de reden waarom God onze levens beproeft, want door onze omstandigheden te veranderen staan we open voor wat er werkelijk belangrijk is in ons leven. Koren dat comfortabel blijft slapen in de veilige omgeving van het kaf is nutteloos voor de mens; het moet uit zijn rustplaats worden geslagen voordat zijn werkelijke waarde kan worden begrepen. Zo is het dat Jehova de rechtvaardigen beproeft, want het maakt hen rijk en hongerig naar God.”

Over de schepping
Ons lichaam heeft 11 verschillende stelsels die naadloos samenwerken. Dit verenigde “systeem van systemen” moest vanaf het eerste begin perfect samenwerken, want anders kon de mens niet bestaan. Maar hoe kan dat dan, want de evolutieleer probeert ons wijs te maken dat alles stap voor stap met de hulp van miljoenen jaren is gevormd! Is er wellicht toch een Schepper in het spel?
Lees hier verder

Uit de schatkist van het verleden
Patrick Henry (1736 – 1799) was een van de Amerikaanse grondleggers en een pleitbezorger van individuele vrijheden. In de aanloop naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog hield hij een rede die bekend is geworden door de slotwoorden: “Give me Liberty, or give me death!” Hij schreef voor zijn dood:

“Ik heb nu alles wat ik bezat aan mijn familieleden gegeven. Maar het enige dat ik hen echt zo graag wil nalaten is een oprecht geloof in Jezus Christus. Als ik hen nog geen stuiver zou nalaten zouden ze met dat geloof toch schatrijk zijn en zonder dat geloof doet al mijn geld helemaal niets voor ze want een mens zonder geloof is zo arm als een kerkrat.”

Dat is grappig
Op een zondagmorgen was een kerkganger in slaap gedommeld tijdens de preek en had er dus geen idee van wat er gebeurde. De voorganger was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en zei vol vuur: “Wil iedereen die naar de hemel wil opstaan.”

Natuurlijk stond iedereen op, behalve natuurlijk de vermoeide man die ook nog eens begon te snurken. Nadat iedereen weer was gaan zitten sprak de voorganger: “En de duivel? Zijn er hier nog arme sloebers die liever met de duivel dansen? Die mogen dan nu opstaan.”

Juist op dat moment liet iemand per ongeluk een zwaar kerkboek op de vloer vallen, en de slapende man sprong verschrikt overeind. Hij keek schaapachtig om zich heen en zei toen bedremmeld: “Nou dominee, ik weet niet goed waar we voor stemmen, maar het lijkt erop dat u en ik de enigen zijn die ervóór zijn.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *