Maandag 15 augustus 2022

Ik hoorde hem al vroeg in de morgen, terwijl het nog niet eens helemaal licht was. Het geluid irriteerde me want ik begreep het niet. Een vreugdevol lied zo vroeg op de dag, terwijl er helemaal niets was om blij over te zijn? Dat kon natuurlijk niet.

Zelf had ik geen enkele reden om blij te zijn. Ik had net een vervelende nacht achter de rug, vol verwarrende en angstaanjagende dromen. Oude fouten en nieuwe dingen waar ik bang voor was hadden als grijnzende, schaamteloze boeven door mijn dromen gemarcheerd en mij onzeker en vol bezorgdheid achtergelaten. En zo kwam het dat ik niets van dat gezang moest hebben. Wat bezielde dat beest daarbuiten om de hele wereld te laten weten dat hij blij was? Verstoord schoof ik de gordijnen opzij en zag daar het blije vogeltje op het hekje bij de vijver zitten.

Het beestje was doorweekt.

Het had die nacht hard geregend en klaarblijkelijk was dat vogeltje slecht behuisd geweest. Ik werd vervuld met een gevoel van medelijden. Zijn nacht was mogelijk nog zwaarder geweest dan de mijne. Toen kwam de gedachte in mij op dat geen veer op dat vogellijf er over dacht om te klagen. Hij zocht niet naar gemak en niet naar troost. Hij was gewoon dankbaar voor het leven en het lied dat hij voortbracht kwam voort uit een erkentelijk hart…

Toen begreep ik het en schudde ik beschaamd mijn hoofd. Te bedenken dat een natte, doorweekte leeuwerik meer verfijnd was in zijn houding dan ik, gaf mij stof tot nadenken. Niets kan je breken zolang er nog een lied op je lippen ligt.
G.A. Leichliter

 Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik Hem loven.
Psalm 34:2

Deze week nieuw op de site

Gebarsten bakken, geen alternatief
Muren van duisternis
De nieuwe Actief is uit

 Spreuk van de week
Er is ons allemaal voor eens en voor altijd een korte vermaning gegeven. Eenvoudig wellicht, maar niet altijd even makkelijk om na te leven. “Hebt lief en doe wat gij wilt.” Doen wat wij willen? Ja, maar altijd in liefde. Indien gij zwijgt, zwijg dan met liefde; indien gij spreekt, spreek dan door de liefde; indien gij iemand corrigeert, corrigeer dan door de liefde; indien gij vergiffenis schenkt, doe het dan met ongeveinsde liefde: laat de liefde in u geworteld zijn. Uit zo’n wortel kan niets dan goeds groeien.
Augustinus

 

Om over na te denken

We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden, blijven jullie in God en blijft God in jullie.
1 Johannes 4:16

Wat is het geheim van een leven dat dicht bij Jezus wandelt en de vrucht van de Geest voortbrengt? Het kan kort worden samengevat. Het gaat er om, ten volle te beseffen dat God echt van ons houdt. Geloven we wel echt dat wij Zijn geliefden zijn? Zijn liefde is niet slechts een idee of een mooi begrip, maar Hij slaat ons vanuit de hemel met tedere belangstelling gade. Hij is daadwerkelijk bezig om alles in ons leven, dag in dag uit, met zorg en liefde te bewerkstelligen. Zijn doel is ons geluk. Hij volgt ons dag na dag zoals een moeder haar zuigeling volgt bij zijn eerste pogingen om alleen te lopen. Zijn liefde voor ons staat vast en dat ondanks onszelf. Sta Hem dus toe om in jouw leven te werken en geef Hem de vrije hand. Dan zullen onze harten gloeien van ontvankelijke liefde. Ons geloof zal ontspringen met een diep verlangen om aan Zijn machtige beloften te voldoen, en Hij wordt ons dierbaar. Dit was het geheim van de geest van Johannes. De mens die dit geleerd heeft, heeft het geheim ontrafeld van een onbegrensd geloof en warme, enthousiaste dienstbaarheid.
-A. B. Simpson

Uit het archief van Spurgeon
Christus is de ware bron van ons leven.

Denk er eens goed over na: “Dezelfde stem die Lazarus uit de dood terugriep heeft ook tot ons geroepen en ons nieuw leven gegeven.” Door Zijn leven in ons leven wij. Zoals de Bijbel het noemt: ‘Christus in ons is de hoop op de heerlijkheid.’

Hij is de motivatie voor al onze daden. Uit zijn aanwezigheid en Zijn gedachtewereld zouden al onze andere gedachten moeten voortvloeien. Hij is het brood des levens en wat kan ons beter voeden dan Zijn Woord? Dit is het brood dat uit de hemel voor ons is neergedaald.

O, vermoeide reiziger in de woestijn van zonde, er bestaat geen ander brood dan het brood van Christus. Alleen Hij kan de honger in onze ziel echt verzadigen. Hij is de ware troost in ons leven en de echte blijdschap waar ieder mens naar zoekt komt uiteindelijk alleen van Hem. Hij is onze steun, onze troost en onze toeverlaat in tijden van beproeving en alleen Jezus verdient onze volledige aandacht en is het waard dat wij voor Hem leven. Hij is het doel van ons leven. Zoals het schip zich over de woeste oceaan naar de veilige haven spoedt, zo haast een gelovige zich naar het hart van de Verlosser. Als een afgeschoten pijl die recht door de lucht op het doel afstevent, zo zoekt Gods kind de gemeenschap met Christus. Een soldaat vecht vol overgave voor zijn bevelhebber en wordt beloond voor zijn moedige strijd en zo leeft ook de gelovige voor Christus. Christus is het voorbeeld voor ons leven. Als wij nauw verbonden zijn met de Heer en in gemeenschap met Hem leven, zal Zijn geest ons veranderen en bloeit de vrucht van de Geest in ons leven op. Dan volgen wij Hem, de Herder van onze ziel, en lopen wij nauwgezet in Zijn voetsporen door dit leven op weg naar de eeuwigheid. Hoe veilig, hoe vreugdevol en hoe gelukkig is een kind van God, want Jezus leeft in hem.

Uit de schatkist van het verleden
Tijdens de bokseropstand in China (1899-1901) werd een zendingsechtpaar samen met hun zoontje gedwongen om de nacht op de koude, harde stenen van een plaatselijk theater door te brengen. Het was doorgaans de plaats waar zwervers en verschoppelingen hun toevlucht zochten. De plaats was vuil, zonder comfort en open, zodat een kille wind het verblijf dubbel zo ongemakkelijk maakte, maar het was de enige plaats waar ze zich veilig waanden tegen het geweld van de opstand. Toen ze de volgende morgen wakker werden was de zendeling vermoeid en hongerig en zag hij het even niet zitten. Toen sprak zijn zoontje: “Vader?”

“Wat is het, lieve zoon?” antwoordde de zendeling.

“Ik denk,” begon het kind terwijl hij rondkeek, “dat Jezus in zo’n soort plaats geslapen moet hebben toen Hij met zijn volgelingen op pad was en er nergens een veilige plaats voor Hem was.”

Er verscheen een glimlach op het gezicht van de zendeling terwijl hij zei: “Ja jongen, ik denk dat je daar best wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Dan zouden we dus blij moeten zijn dat we net als Jezus zijn.”

Kleine kinderen en baby’s weten hoe ze U moeten prijzen.
Psalm 8:2

Dat is grappig
Vier ruwe mannen op de bouwplaats hadden veel pret om een slungelige jongen die door de baas was ingehuurd om de post te verzorgen. Wat die ruige bonken betrof kon die nieuweling nog geen zak met veren optillen. “Jij kunt niets,” schamperde er een tijdens de koffiepauze, en zijn vrienden beaamden dat met een reeks woorden die geen mens zou behoren te zeggen.

Daar was de nieuweling het niet mee eens. Hij keek de mannen onbevreesd aan en sprak toen: “Er is iets wat ik kan, dat jullie niet kunnen.”

De anderen begonnen hard te lachen. “O ja,” spotte er een en er rolde weer een begeleidende vloek uit zijn mond. “En wat mag dat dan wel zijn?”

“Ik kan met mensen praten zonder erbij te vloeken.”

Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof
1 Johannes 5:4

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *