De bezoeker schudde medelijdend zijn hoofd toen hij aan het ziekbed van de oude vrouw stond. “Och arme, wat jij allemaal moet doormaken is met geen pen te beschrijven. Ik weet gewoon niet hoe het mogelijk is dat je zo rustig blijft ondanks al die ellende. Ik zou het niet kunnen.” 

De vrouw keek hem vanuit haar bed vriendelijk aan en antwoordde: “Ik hoef het allemaal niet zelf te dragen. Jezus is bij me en die helpt en ondersteunt me.”

“O, natuurlijk,” sprak de man. “Je hebt gelijk. We moeten al onze zorgen bij de Heer brengen.”

“Zo is dat,” sprak de vrouw weer, “maar dat is niet genoeg.” 

“Niet genoeg? Hoe bedoel je dat?”

“De meesten van ons zijn nog wel in staat om onze zorgen bij de Heer te brengen,” kwam het antwoord. “We bidden wel, maar als we dan klaar zijn met bidden, pakken we onze last direct weer op en lopen we met alle zorgen en onzekerheid weer naar buiten. Zo werkt het niet. Wij moeten leren om onze lasten niet alleen bij Jezus te brengen, maar die daar ook daadwerkelijk achter te laten. Dat is het geheim van vrede midden in de storm.” 

Geef al je zorgen aan de Heer. Hij zal voor je zorgen. Hij laat zijn vrienden nooit in de steek. Hij zorgt ervoor dat ze nooit zullen vallen.
Psalm 55:23

Deze week nieuw op de site

De Meester aan het werk
Wat een verspilling
Het verhaal van de kale koster
De nieuwe Actief is uit

Spreuk van de week
Hoe dichter ik bij het einde van mijn aardse bestaan kom, hoe duidelijker ik om mij heen de onsterfelijke symfonieën hoor van de wereld die gaat komen.  Al een halve eeuw schrijf ik mijn gedachten op in proza en vers; maar ik voel dat ik nog niet één duizendste deel heb gezegd van wat er eigenlijk in mij leeft.  Wanneer ik ten grave ben gedragen zal mijn dagtaak beëindigd zijn, maar een nieuwe dag zal ook begonnen zijn. Het aardse leven sluit in de schemering, maar het ware leven opent met de dageraad.
Victor Hugo

Om over na te denken
Een jochie van eenvoudige afkomst zag eens de begrafenisstoet voorbij gaan met de kist van de oude rijke vrek van het dorp. Hoofdschuddend zei hij: “Kijk nou eens. Daar gaat hij; zonder ook maar een cent in z’n zak.”  Hoe anders is het voor een kind van God voor wie een kroon van gerechtigheid klaarligt in de hemel.

Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij die beloning geven
2 Timotheüs 4:8

           Momenten van gemeenschap van de ziel met de waarheid en God zijn de kostbaarste momenten van het leven. Bescherm deze tijd en offer liever alle andere dingen op dan dat je deze hemelse impulsen uit je dag laat wegglippen. Geef alles op wat in de weg staat om deze tijd te nemen. Zij zijn als schaarse oases en fonteinen in de woestijn, waar de vermoeide en ontmoedigde reiziger zijn kracht en moed kan vernieuwen. Daar klinkt de hemelse stem en gelukkig en gezegend is de mens die er uitrust en die acht slaat op het hemelse visioen dat de relatie met God verfrist.
Peabody

Uit het archief van Spurgeon
De Heilige Geest is een wijze Trooster. Job had ook troosters, maar dat waren geen wijze troosters. Ik denk dat Job de waarheid sprak toen hij zei: “Ellendige troosters bent u allen.” Dat was haast beledigend, want je kunt er bijna zeker van zijn dat de lui zelf dachten dat ze heel wijs waren. Toen de jongeling Elihu opstond om te spreken, dachten ze dan ook direct dat hij geen respect had. Wat kon die jonge knaap nu te melden hebben wat zij als wijze en geëerde ouderen niet allang wisten? Maar zij konden de ware reden van het verdriet van hun vriend niet blootleggen.

Zij dachten dat Job geen echt kind van God was. Zij besloten in hun eigen idee dat hij zelfingenomen was en gaven hem daarop de verkeerde behandeling. Het is een slechte zaak wanneer een dokter een verkeerde diagnose stelt en daarop het verkeerde recept geeft. Een verkeerd medicijn kan de patiënt zelfs doden. Soms, als we mensen bezoeken en ons geroepen voelen om een trooster te zijn, kan het voorkomen dat we precies denken te weten wat er loos is en stroomt het advies uit onze mond. Wij doen er beter aan om samen met zo iemand de Heilige Geest te zoeken, en een mens naar God te sturen. Hoe wijs is de Heilige Geest! Hij neemt de ziel, legt haar op de onderzoektafel, en kent het probleem in een oogwenk. En wij? Wij zouden moeten luisteren en alleen zeggen wat de Geest ons ingeeft, in plaats van onze eigen wijsheid te spuien en medicijnen aan te reiken waar niemand echt beter van wordt.

 

Uit de schatkist van het verleden
Mensen zonder God kunnen dingen doen, maar mensen met God kunnen grotere dingen doen. Bill Gates had eens een droom. Hij zei: “Het is mijn droom dat elk huishouden in deze wereld toegang heeft tot een computer.” Het lijkt erop dat hij die droom heeft verwezenlijkt en hoewel we allemaal op een bepaalde manier profiteren van de digitale revolutie, zijn er problemen met de digitalisering van deze wereld en lijkt deze revolutie in veel opzichten op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. De mens is door de huidige digitalisering nog geen spatje gelukkiger geworden. Gates lijkt daarbij geen relatie te hebben met de God van de Bijbel, en dus zijn de plannen die hij maakt, hoewel groots en visionair, niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming met Gods wensen en plannen voor de mensheid. 

Maar wat zou er gebeuren als iemand wiens grootste wens het is om God te dienen en Hem op de eerste plaats te zetten, een soortgelijke visie heeft als Gates, alleen dan onder de macht en wil van God? 

Charles Cowman (1868 – 1924), zendeling naar Japan, was zo’n man. Na een diepe roeping te hebben gevoeld, verlieten Charles Cowman en zijn vrouw hun land  in 1901, om als zendelingen in Japan te dienen. Hij zei: “Elk huishouden in Japan moet toegang hebben tot een Bijbel.”

Hij kon niet rusten voordat de gehele bevolking van 58 miljoen mensen in Japan was bereikt, niet met een computer, maar met het Evangelie. Teams van zendelingen bezochten elke stad, elk dorp en elk huis in heel Japan, en verkondigden het Evangelie waarbij ze overal gratis Bijbels uitdeelden. Tokio werd als eerste bezocht, waar 3 miljoen Bijbels werden afgeleverd. Van daaruit trokken werkers naar de provincies om hun doel voort te zetten en elk huis van een Bijbel te voorzien. In januari 1918, toen Cowman wegens slechte gezondheid weer thuis in Amerika was, ontvingen ze het nieuws dat de Japan Village Campaign voltooid was. Ongeveer 60 miljoen Japanners hadden toegang tot een Bijbel, verspreid over een gebied van 420.000 km2.

Ik gebruik de computer ook, maar als het er op aankomt verkies ik een man als Charles Cowman elke dag boven iemand als Bill Gates en zijn trawanten

En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.
Mattheüs 24:14

De moeite waard
Bij toeval kwam ik een kostelijk boekje tegen van een schrijver uit 1850 die schrijft onder de naam van ‘Old Humphrey.’ Zijn echte naam is George Mogridge (1787 – 1854) en hij schreef voornamelijk gedichten, kinderboeken en religieuze overdenkingen. Klik hier om een van zijn overdenkingen te lezen.

Dat is grappig
Enige kerkelijke mededelingen

Deze dinsdagavond wordt er door Mevrouw Jansen een maaltijd van bruine bonen geserveerd, gevolgd door een luchtig concert.
*
De Stichting “Let op uw gewicht’ komt om 19.00 uur bijeen in de Eerste Presbyteriaanse Kerk. Gelieve de grote dubbele deur aan de zijkant te gebruiken.
*
Helaas kunnen we de notulen niet versturen naar de afwezigen vanwege hun gewicht.
*
Dames, vergeet de rommelmarkt deze vrijdagavond niet. Het is een kans om van die dingen af te komen die het niet waard zijn om in huis te hebben. Breng uw mannen mee.
*
De rector zal zijn afscheidsrede houden, waarna het koor zal zingen: “Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer.”
*
Er zijn op dit moment acht nieuwe koorgewaden nodig vanwege de toevoeging van een aantal nieuwe leden en vanwege de verslechtering van enkele oudere.
*
Volgende week donderdag zijn er audities voor het koor. Ze hebben alle hulp nodig die ze krijgen kunnen.
*
Het ’60-plussers koor’ wordt voor de zomer opgeheven, met dank aan de hele gemeente.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *