Maandag 1 augustus 2022

Een man die bekend stond om zijn blijmoedige en opgeruimde karakter moest eens samenwerken met een harde, ongelovige man die er niet voor terugdeinsde zijn spraak vol te stoppen met platte termen waarbij hij het voortdurend over de duivel had. Maar nadat er iets verkeerd was gegaan op het werk vloekte hij hartgrondig en gaf hij er ook God van langs. Dat werd de ander te veel en hij zei: “Luister, vriend. Mij maakt het niet uit als je steeds de naam van jouw meester in je mond neemt. Dat is je goed recht, maar als je ook de naam van mijn Meester door het slijk haalt, kan ik niet langer zwijgen. Doe dat alsjeblieft niet.”

Wie is jouw meester? Het antwoord op die vraag is het verschil tussen licht en donker, geluk en ellende, hemel en hel.

“Ze zeiden tegen Hem: “We weten wie onze Vader is. Dat is God.” Jezus zei tegen hen: “Als God echt jullie Vader was, zouden jullie van Mij houden. Want Ik ben bij God vandaan gekomen. Ik ben niet gekomen om te doen wat Ik zelf wil, maar God heeft Mij gestuurd.”
Johannes 8:41b,42

Deze week nieuw op de site

Geroepen om God te verblijden
Laat je vleugels hangen
De gouden jaren nr. 12

Spreuk van de week
Ik geloof nog steeds dat opkomen voor de waarheid van God een van de beste dingen is die je in deze wereld kunt doen. Dit is het doel van het leven.  Het doel van dit leven is niet, gelukkig te zijn, plezier te hebben en pijn te vermijden. Het gaat erom dat we doen wat God van ons vraagt, wat er ook mag gebeuren.
Martin Luther King Jr.

 Om over na te denken
Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk je bedekt.
Galaten 3:27

 De Heer Zelf is ons gewaad. Niet alleen de gerechtigheid van onze Heiland, niet alleen de schoonheid van Zijn heiligheid, of de genade van Zijn karakter, maar Jezus zelf moet ons omringen als een kledingstuk. Iedere christen is niet alleen een mens die over Christus praat, maar een die Christus overal met zich meedraagt. Wij moeten in Hem binnentreden door innige gemeenschap met Hem, zo vervuld zijn met Zijn tegenwoordigheid en doordrenkt met Zijn Geest, dat de mensen Hem zullen zien wanneer zij ons aanschouwen, zoals zij onze kleren zien wanneer zij naar ons kijken.
J. Gordon.

Soms zit ik zo graag…
heel stilletjes…
bij U.
U weet het al… U begrijpt het wel.
Ik hoef me geen zorgen te maken of ik het juiste wel zeg,
…als ik al iets zeg.
U neemt me zoals ik ben.
U ziet mijn gedachten op het moment dat ze gevormd worden.
Woorden schieten tekort.
U zou Uw gedachten heel goed onder woorden kunnen brengen,
maar soms verkiest U ook de stilte.
Het is zo fijn om samen te zijn zonder een woord te zeggen.
Want we voelen het, we weten het.
Zo is het goed.

Uit het archief van Spurgeon
Door het geloof kunnen wij onafhankelijk van de omstandigheden altijd gelukkig en vol vrede door het leven gaan. Als het in de wereld koud is, donker en hard, brandt er in ons hart altijd weer dat gezegende licht waardoor wij onze weg kunnen zien en dat ons verwarmt en vertroost.

Het geloof is een onzichtbare bron die nooit kan opdrogen, maar die blijft verfrissen en inspireren, zelfs als al het andere verloren lijkt. Wanneer al onze aardse hoop vervlogen is, dan hebben wij Jezus nog steeds bij ons. Als iedereen ons verlaten heeft, staat Jezus nog steeds naast ons. Als de wereld alles kwijt is en niets meer over heeft, hebben wij nog steeds Jezus. En Hij is alles.

Wat een stevig fundament heeft een gelovig mens dus. Hoe vredig en kalm mogen wij zijn, terwijl de wereld op haar grondvesten lijkt te schudden.

Zelfs de laatste vijand; de dood, met zijn afschrikwekkende invloed kan het lied in het hart van een Christen niet smoren. De dood zorgt er juist voor dat dit lied alleen maar helderder en zuiverder gaat klinken. Op de dag dat het graf eindelijk lijkt toe te slaan worden wij slechts verlost van de aardse verwarring en pijn en ontwaken wij in het eeuwige, hemelse land en gaan wij meezingen met de engelen en het koor van God.

Staat er armoede voor de deur, ziekte of strijd? Heb geen vrees, want Gods Geest kan je rijker en voller maken dan de rijkste mens op deze aarde. Zijn troostende aanwezigheid is tegen alles bestand en wij mogen God vertrouwen. Hij houdt Zijn kinderen vast, zelfs als wij zelf falen.

Richt je daarom op Zijn Woord. De gevechten kunnen zwaar zijn, vooral in het duister van de nacht als de vijand naderbij kruipt en je zijn leugens toefluistert om je de stuipen op het lijf te jagen. Maar de Schepper van het universum heeft een plan en de strijd is lang geleden al beslecht.

Als je ogen afzwakken zal Jezus je licht zijn.
Als je oor lijkt te falen, zal de muziek van Jezus des te luider klinken.
Als je lichaam niet langer wil meewerken, dan zal Jezus je dragen.

Uit de schatkist van het verleden
Het verhaal gaat dat een rijke prinses ergens in het verleden al haar juwelen verkocht om zo te helpen bij de bouw van een ziekenhuis. Toen ze later het ziekenhuis bezocht zei ze dat ze al haar juwelen weer had teruggezien. “Ik heb ze zien glinsteren in de ogen van de patiënten in het ziekenhuis.”

Geef, dan zal er ook aan jou gegeven worden: een goed gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende maatbeker zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook gemeten worden.”
Lukas 6:38

 Dat is grappig
De atheïst had een enorme hekel aan het oude, gelovige vrouwtje bij hem in de buurt, en deed zijn uiterste best om haar geloof te ondermijnen. Op zekere dag hoorde hij door haar open raam dat ze met God zat te praten. Hij sloop naderbij en luisterde aandachtig.

“Lieve God,” zei de vrouw. “Ik heb geen geld, maar ik vraag u om mij toch te voorzien in mijn dagelijkse noden. Geeft u mij alstublieft brood.”

De atheïst grijnsde gemeen, want hij had een idee. Hij zou dat vrouwtje wel eens laten zien hoe onzinnig het was om tegen God te praten. Hij stapte naar de winkel, kocht twee verse broden en gooide ze bij de vrouw door het raam naar binnen.

“Oóóó, dank U Heer,” hoorde hij de vrouw opgewonden roepen. “U heeft mijn gebed beantwoord en het brood gestuurd!”

De atheïst begon hard te lachen en danste van plezier. “Hahaha. Dat

was God helemaal niet. Die broden heb je van mij.”

           Het vrouwtje bleef God echter onverstoorbaar danken en sprak: “Dank U God, dat U mij die broden heeft gestuurd, ook al heeft U de duivel gebruikt om ze mij te brengen!”

***

Een rijke boer vroeg eens aan zijn knecht om een akker te bewerken en er dan haver op te zaaien.

De knecht ging enthousiast aan het werk ploegde en bewerkte de grond en zaaide toen rogge. Toen de boer na verloop van tijd kwam kijken zag hij tot zijn schrik de roggeplantjes. “Wat is dat nou?” vroeg hij boos aan de knecht. “Ik had je toch gezegd om haver te zaaien?”

          “Klopt,” antwoordde de knecht, “maar ik dacht dat als ik rogge zou planten, ik vanzelf haver zou kunnen oogsten.”

Daar begreep de woedende boer niets van. “Ben je nou helemaal? Wat is dat voor dwaasheid?”

“Het spijt me,” verdedigde de knecht zich, “maar dat heb ik van u geleerd. U bent elke dag bezig om slechte en boze zaadjes op de akker van deze wereld te zaaien, maar dan gelooft u dat u goed zult oogsten op de dag van het oordeel. Daarom dacht ik dat het wellicht een goed idee was om rogge te zaaien zodat er haver uit zou komen.”

Houd jezelf niet voor de gek, want God laat Zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten.
Galaten 6:7-8

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *