Kerstmis 2022

“Komt allen tezamen!”  Wat een prachtig kerstlied. Als dat uit volle borst wordt gezongen door iemand die de ware betekenis van het kerstfeest begrijpt, heeft dat een enorme uitwerking. Waarom? Omdat dit kerstlied de Geest van God bevat, en door die Geest komt de boodschap nog steeds krachtig over. Het is een lied over de aankondiging van de geboorte van Christus. De engelen zongen het voor een groep verschrikte herders, die eerste kerstavond op een heuvel in de buurt van Bethlehem: “Zie, ik breng u een vreugdevolle mededeling, bestemd voor alle mensen!” (Lukas 2:10) Die vreugdevolle mededeling is het beste nieuws dat we kunnen ontvangen. God zond Jezus naar de aarde, waardoor de weg tot God weer voor ons open lag. Het was ook een verkondiging voor alle mensen, waar ook ter wereld. De Enige die ware universele autoriteit heeft, zei het. God is ons aller Vader, dus toen Hij een engel stuurde met een boodschap voor “alle mensen” bedoelde Hij niet “alle christenen” of “alle goede mensen” of wat voor apart kliekje dan ook. Hij bedoelde precies wat Hij zei: “Alle mensen”.

Dat is Goed Nieuws. Je kunt nooit te slecht voor Jezus zijn, te jong of te oud. Je kunt nooit te ver weg zijn en bent nooit te “anders” voor Hem. Hij kwam voor alle mensen. Wie je ook bent en waar je ook bent, jij hoort erbij! Hij strekt Zijn handen naar iedereen uit en natuurlijk niet alleen tijdens het Kerstfeest, maar ook daarna. Maar Kerstmis is Zijn feest. Er is geen betere tijd om je hart voor Hem te openen. Wij wensen je een heel gezegend, vrolijk kerstfeest!

Deze week de moeite waard:
Geniet van een paar ontroerende kerstgedachten en twee oude kerstgedichten.
Lees het hier

Kerstmis is er weer. Die betoverende tijd waarin de wereld even tot rust komt en de liefde centraal staat.
Lees er hier meer over

 Spreuk van de week
Kerstmis is een tijd waarin je heimwee krijgt… zelfs als je thuis bent.
Carol Nelson

De weg naar kerstmis gaat door een oude poort. Het is maar een kleine poort, een kind kan er net doorheen, en er is een wachtwoord voor nodig: “Vrede op aarde voor mensen van goede wil.” Ik bid dat jij deze kerst weer als een klein kind mag worden en Zijn koninkrijk binnen zult gaan.
-Angelo Patri (1876-1965)

Om over na te denken
Ongelovige mensen beweren dat dit oude kerstverhaal met de wijzen en de herdertjes in het veld niet berust op gezond verstand. Hoe konden deze drie wijzen, te midden van een hemel met ontelbaar veel sterren, één enkele ster uitkiezen en haar schijnsel volgen naar een of ander gehucht in Palestina? Het is ook geen gezond verstand om te denken dat een maagd zomaar een kindje ter wereld kan brengen. En wat betreft die herders, daar klopt ook niets van. Hoe kan het nou dat herders de Koning der Koningen vinden in een schuur in Bethlehem, de hoop van alle eeuwen in een vieze stal?

Al die spotters hebben natuurlijk gelijk. Tenminste, wat betreft het feit dat niets van dat alles op gezond verstand berust. Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is dat het allemaal waar is. Zo ging het precies, of we dat nu begrijpen of niet. Het is precies de manier waarop de Koning der Koningen werd geboren en het kerstverhaal is nog steeds springlevend, iets dat niet gezegd kan worden van mensen als koning Herodes. De machtigste mens uit die tijd leeft allang niet meer en wordt alleen nog herinnerd als de slechte koning die alle baby’s doodde in een poging het werk van God te stoppen.

Laat nu je gedachten afdwalen naar dertig jaar later, naar het einde van Jezus’ leven op aarde. Zie je het slottafereel op Golgotha, waar hij sterft, en genageld wordt aan een hard kruis? Het gezond verstand zegt dat het nu echt gedaan is. Het is voorgoed voorbij. Na de kruisiging haalt gezond verstand zijn schouders op en gaat dan liever naar de kroeg in Jeruzalem om het schouwspel snel te vergeten en te genieten van de plaatselijke band van die avond.

En weer heeft het gezonde verstand het helemaal mis, want Jezus was nog niet klaar. Sterker nog, Hij was nog maar net begonnen.

Het is best wel moeilijk voor ons als trotse mensen om te beseffen dat wij er zo verschrikkelijk vaak naast zitten en ons zo vaak vergissen, vooral in zulke belangrijke zaken. Maar het is een gezonde ontdekking, want pas dan beginnen we te beseffen hoe beperkt onze zintuigen zijn en hoezeer we Gods raad nodig hebben. Zijn verborgen ster in de donkere nacht leidt ons naar de Waarheid en die begon op die eerste kerstnacht in de stal in Bethlehem.

Het archief van C.H. Spurgeon
Op die eerste kerstnacht, toen de pasgeboren Koning zijn opwachting maakte, was de omslagdoek waarin hij was gewikkeld de witte vlag van de vrede. De kribbe was de plaats waar het verdrag werd ondertekend en de oorlog tussen het geweten van de mens en het geweten van God zou worden gestaakt. Op die dag weerklonk de bazuin: “Leg het zwaard neer, o mens, leg het zwaard weg, o geweten, want God heeft nu vrede met de mens en de mens heeft vrede met God”. Het evangelie van God is vrede voor de mens. Waar anders kan vrede worden gevonden dan in de boodschap van Jezus?

Dat is grappig
Kleine Kees stond bekend als de clown van de basisschool en daarom durfden de Juf en de Meester het niet aan om hem mee te laten spelen in de jaarlijkse kerstuitvoering. Bij Kees wist je tenslotte nooit wat er ging gebeuren. Maar dominee Janssen vond dat psychologisch niet juist en stond er op dat Kees de aanmoediging juist hard nodig had en daarom de rol van Jozef moest vervullen.  Maar dominee Janssen had er wellicht beter aan gedaan om naar Juf en Meester te luisteren, want toen Jozef en Maria op het toneel in de buurt van Bethlehem kwamen trok kleine Kees opeens zijn telefoon uit zijn zak en begon hij te bellen. Dominee Janssen fluisterde woest dat Kees dat ding meteen moest opbergen, maar kleine Kees glimlachte schaapachtig en zei luid zodat iedereen het kon horen: “Dit jaar bel ik die herberg om een reservering te maken. Scheelt ons allemaal een hoop moeite.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *