Wetenschappers die geloofden

Welkom bij deze speciale presentatie over Wetenschappers die de Bijbel geloofden. We gaan beginnen aan een ontdekkingsreis van zo’n duizend jaar, een reis door de geschiedenis van de moderne wetenschap. Wat geloofden een aantal van ’s werelds grootste wetenschappers en wat bracht hen ertoe om hun grote ontdekkingen te doen? Voor iemand die niet in God gelooft lijkt het misschien een ongehoorde bewering dat het echt de christenen waren die aan de basis stonden van het moderne wetenschappelijke denken. Toch is dat zo. Er is nauwelijks een wetenschap of een wetenschappelijk idee dat niet zijn oorsprong vond in het hart van een christen.

Onze huidige, geavanceerde technische levensstijl, met zijn wereldwijde communicatie, elektrisch aangedreven machines, geavanceerde gezondheidszorg en talloze andere voordelen en wonderen van de wetenschap, zijn niet zomaar in onze 21e eeuw terecht gekomen. Integendeel, ze werden opgebouwd zoals een grote kathedraal vanaf de grond, steen voor steen door toegewijde wetenschappers die de werking van de natuur probeerden te begrijpen.

Hoe inspirerend is het dan als we zien dat de belangrijkste ontdekkingen werden gedaan door mensen die hun hart aan Jezus hadden gegeven en er alleen naar streefden hun dierbare Heer en Verlosser te verheerlijken.

Deze wetenschappers erkenden openlijk de Schepper, verzetten zich tegen het evolutionaire denken, of deden dit in veel gevallen beide. Het waren wetenschappers die vonden dat hun geloof in Gods Woord verenigbaar was met hun wetenschappelijk onderzoek. In sommige gevallen ondersteunde hun geloof hen in tijden van fysieke ontberingen en professionele moeilijkheden. Samuel Morse, de Amerikaan die de telegraaf en de Morsecode uitvond, doorstond vele frustrerende jaren waarin zijn ideeën werden afgewezen. Hoewel hij berooid was en vaak honger leed, bleef Morse op God vertrouwen omdat hij geloofde dat Gods leidende hand op zijn leven was.

In andere gevallen hielp hun geloof hen om tot een duidelijk denkbeeld te komen dat tot hun ontdekkingen leidde. Astronomen hadden bijvoorbeeld de banen van de planeten langs de hemel in kaart gebracht, maar konden geen wijs worden uit de ingewikkelde paden die zij zagen. Veel wetenschappers gaven hun zoektocht naar een eenvoudig logisch patroon uiteindelijk maar op. Het heelal, zo redeneerden zij, was tenslotte uit chaos ontstaan, dus was het nu eenmaal chaotisch en onverklaarbaar. De Duitse astronoom Johannes Kepler redeneerde daarentegen dat het universum, omdat het door een intelligente Schepper was ontworpen, volgens een logisch patroon zou moeten functioneren. Voor hem was het idee van een chaotisch universum onverenigbaar met Gods wijsheid. Keplers christelijke geloof leidde hem naar een manier van denken die hem uiteindelijk in staat stelde het raadsel van de planeetbewegingen op te lossen.

Veel beroemde wetenschappers hebben sterk tegen de evolutieleer gepleit, niet alleen vanwege hun geloof, maar ook op wetenschappelijke gronden. Onder hen de briljante Franse scheikundige Louis Pasteur. Spontane generatie – het idee dat een levend organisme spontaan kan ontstaan uit niet-levende materie – is een essentieel onderdeel van de evolutietheorie. Ondanks alle inspanningen van evolutionaire wetenschappers is er niet één geval van spontane generatie waargenomen. De wetenschappelijke bevindingen van Pasteur toonden duidelijk het tegenovergestelde aan – dat leven uit leven voortkomt. De bevindingen van Pasteur waren in strijd met het idee van spontane generatie en Louis Pasteur was dan ook een sterke tegenstander van Darwins theorie.

Hoewel elk van de hier besproken wetenschappers creationist of bijbelgelovig christen was (of beide), was geen van hen als vanzelfsprekend perfect in zijn professionele, spirituele of persoonlijke leven. Hoewel zij onze wetenschappelijke kennis enorm hebben verbeterd, volgden velen verkeerde wegen of doodlopende paden op weg naar hun wetenschappelijke ontdekkingen. Veel van hun bevindingen zijn later weer gewijzigd als gevolg van meer geavanceerd onderzoek.

Evenzo lijken sommige van deze mannen zich vergist te hebben in bepaalde details van hun religieuze overtuiging. Zij kwamen uit verschillende christelijke denominaties en verschilden van mening over vele, vaak minder belangrijke, religieuze kwesties. Maar ze lijken allemaal te hebben geloofd dat Jezus aan het kruis stierf zodat we vergeving konden krijgen voor onze wandaden. Zij geloofden dat God het universum had geschapen en verwierpen dus het idee dat deze dingen ontstonden door willekeurige gebeurtenissen.

Soms zien we karakterfouten bij deze mannen. Bijvoorbeeld, Isaac Newtons vertrouwen in zijn eigen bevindingen en zijn gretigheid om door te gaan met nieuwe ontdekkingen zorgden ervoor dat hij ongeduldig werd met degenen die zijn werk vertraagden omdat ze het te langzaam begrepen. Hij had ook de neiging om anderen die op hetzelfde gebied werkten eerder als rivalen dan als collega’s te beschouwen. Hoewel deze neigingen te betreuren zijn, blijkt Newtons sterke geloof in God duidelijk uit zijn geschriften. Zulke tekortkomingen dienen slechts om de waarheid van Romeinen 3:23 in te zien en God niet alleen te erkennen als onze Schepper en Redder, maar ook om dagelijks op Hem te vertrouwen als Heer over elk aspect van ons leven. Het is waarschijnlijk een bemoediging te weten dat deze mannen net als wij worstelden met menselijke problemen zoals hoogmoed en ongeduld, en net zoals wij Gods hulp op deze gebieden nodig hadden.

We proberen, naar gelang we daar de tijd en de mogelijkheid voor hebben, iedere week een wetenschapper uit het verleden te belichten.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *