Maandag 2 januari 2023

Er was eens een vrekkig mannetje dat zijn geluk niet op kon toen hij op zekere dag een gouden muntje op straat vond dat een rijke dame per ongeluk had laten vallen. Makkelijk verdiend en sinds die dag speurde hij altijd de straat af op zoek naar meer geluk en muntjes. Er ging geen dag voorbij zonder dat hij met gebogen hoofd en zijn ogen gericht op de vuile straat door de stad struinde. En het moet gezegd worden, hij vond zo nu en dan wat van zijn gading. Een muntje hier, een portefeuille daar en zo verkwanselde hij zijn leven, want zijn rug groeide krom en hij zag nooit de bloemen, de planten, de vogeltjes en de bomen die overal zo wonderlijk mooi groeiden; hij zag geen heuvels of bergen, geen lieflijke dalen of schilderachtige landschappen en iedere zonsondergang ging aan hem voorbij. Voor hem was de wereld een stoffige, onaantrekkelijke weg die in zijn onderhoud voorzag.
Wat een verspilling van een leven. Dat zou ons verhaal niet mogen zijn, maar helaas spoort de wereld ons wel aan om in die richting te denken en probeert zij onze aandacht te vestigen op aards plezier en geluk.
Richt je ogen dit jaar liever naar de bergen van God want we zijn geschapen om omhoog te kijken, naar de schoonheid van God. Laat dit nieuwe jaar volstromen met de pracht en de liefde van onze hemelse Vader.
Wij wensen jou een gelukkig en gezegend 2023.

Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
Psalm 121:1-2

Deze week meer dan de moeite waard:
Een man zwoegde eens langs de weg, gebukt onder een zware last kolen. Gelukkig werd hem een lift aangeboden, maar dat leek niet veel te helpen… Een mooie overdenking van Hannah Withall-Smith over zorgen en lasten om het nieuwe jaar mee te beginnen.
Lees er hier meer over

Het spreekwoord zegt dat ieder huisje zijn eigen kruisje draagt en daar zullen de meeste mensen het wel mee eens zijn. Helaas vergeten we snel dat de Heer altijd met ons meeloopt. Een korte meditatie over vertrouwen.
Lees er hier meer over.

Jezus neemt onze lasten weg, net zoals Hij deed bij de Emmaüsgangers. Nu, aan het begin van het nieuwe jaar, is het goed om daar stil bij te staan. Een overdenking.
Lees er hier meer over

Spreuk van de week
Er is niets zo weerzinwekkend voor God en in strijd met Zijn beeld voor een zuivere toekomst als zonde. Hij zal dan ook niet toestaan dat de zonde voor altijd zal regeren en over zijn meesterwerk, de mens heerst. Als we denken aan de oneindigheid van Gods macht om datgene te vernietigen wat tegen Hem ingaat, wie kan dan geloven dat de duivel zo machtig is dat hij altijd de overhand zal hebben en zijn duistere plannen voor deze wereld ook maar enige kans van slagen zullen hebben? Dit is onverenigbaar met wie God is en met hen die geloven dat Christus de eeuwige Zoon van God is aan wie alle macht in de hemel en op aarde is gegeven. Het loon der zonde is de dood en de dood werd overwonnen aan het kruis.
Uit een geschrift van de Quakers uit 1700
Ik dacht altijd dat geloof betekende dat ik een bepaalde graad van geestelijkheid moest bereiken om te genieten van God. Dat was een ernstige denkfout. Nu realiseer ik me dat geloof niets te maken heeft met het bereiken van een bepaald niveau, maar alles met het vertrouwen dat wat God zegt, Hij ook daadwerkelijk zal doen.
Stanley Jones (Zendeling in India 1884-1973)

Om over na te denken
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis van de Heer blijven in lengte van dagen.
(Psalm 23:7- Statenvertaling)

Waarom staat er dat het goede en de weldadigheid mij zullen volgen? Waarom gaat het goede niet voor mij uit? Jezus zelf zegt dat hij voor Zijn schapen uit loopt, maar het is nodig dat het goede mij volgt omdat de vijand ons vaak van achteren aanvalt. Er leven in mijn verleden vaak duistere vijanden die mij maar wat graag een dodelijke wond bezorgen en dat altijd van achteren doen.

O, als ik toch eens los zou kunnen komen van mijn verleden, met al die fouten en mislukkingen? Hoewel ik vergeven ben blijft de vijand mij met schuldgevoelens bestoken. Terwijl ik mijn gezicht naar de Heer richt en Hem probeer te volgen word ik toch van achteren bestookt en gebruikt de vijand zijn bloeddorstige wolven om mij op te jagen. Ja, het is waar; ik moet vechten met een vijand die mij van achteren aanvalt.

Maar wat een wonder en wat een verlichting. Mijn Heer die voor mij uitloopt blijkt ook mijn achterkant in de gaten te houden. Het goede en de weldadigheid volgen mij. Geen wolf kan door die verdedigingslinie heen breken. Tussen mij en mijn schuld ligt het alles absorberende kussen van Gods onbegrensde liefde voor mij, Zijn kleine kind. Mijn liefdevolle Heer zal niet toestaan dat mijn verwarrende verleden mijn ziel kan verwoesten. Het is waar dat ik soms tranen kan laten vloeien vanwege de fouten in mijn verleden, maar met de Heer aan mijn zijde zal mijn verleden gebruikt worden als een dienaar die mij morele en geestelijke gezondheid brengt.

Mijn Heer is de Heer van het verleden en Hij is de Heer van de toekomst. Daarom zal ik vandaag niet bevreesd zijn maar vertrouw ik op de handen van de eeuwige Herder.
J.H. Jowitt – My Daily Meditation.

Uit het archief van Spurgeon
Voordat de middernachtklok de geboorte van een nieuw jaar aankondigt, nader dan dicht tot God en maak de resolutie dat het nieuwe jaar een jaar vol geloof en vertrouwen mag worden. Als het ongeloof plaats krijgt op de akkers van je hart wordt het zeker een donker en somber jaar, maar als het jaar in geloof wordt gedoopt, zul je zegen en kracht ontvangen. Als wij onze God geloven zoals Hij verdient om geloofd te worden, zal onze weg langs stille wateren lopen en vinden we rust in groene weiden.

Vertrouwend op de Heer, zullen we voorbereid zijn op iedere beproeving en ze zelfs verwelkomen als schepen beladen met kostbare schatten.

Over de schepping
Uit een blogpost van Katherine Hannon

Rekenen nemen we voor lief. Dat kunnen we allemaal, maar wat is dat vermogen om met getallen om te kunnen gaan een geweldige gave. Om te beginnen kunnen we cijfers lezen. Je ogen nemen een beeld op. Je hersenen draaien dat beeld om, verbinden het met wat je geleerd hebt over de taal van de wiskunde, en geven het een interpretatie. En dat gebeurt allemaal automatisch en zo snel dat het niet te beschrijven valt. Ik heb er de laatste tijd veel aan gedacht vanwege een slepend probleem met een hersenschudding, waardoor mijn hersenen niet zoals gewoonlijk functioneren. Helaas realiseren we ons vaak pas wat een wonderlijk lichaam we hebben als niet alles werkt zoals zou moeten. Ik realiseer me opnieuw hoe volkomen afhankelijk we van God zijn, zelfs voor de hersenkracht om een eenvoudig boodschappenlijstje te maken en later de kassabon te controleren. We kunnen echt niets doen zonder Zijn hulp.

Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.
Psalm 139:14

Dat is grappig
Om het nieuwe jaar goed te beginnen had de kapper besloten dat hij het Evangelie het komende jaar wat meer met zijn klanten moest delen. Getuigen viel hem niet makkelijk maar hij had in de nieuwjaarsdienst gehoord dat de Heer hem nodig had. Dus besloot hij het meteen toe te passen op de eerste klant die hij kreeg. Dat was een kale man die er vervaarlijk uitzag met een ruig, ongeschoren gezicht die hem vroeg hem netjes te scheren. De moed zonk de kapper in de schoenen want deze man had waarschijnlijk niet veel met het Evangelie op. Maar hij had het nu eenmaal beloofd aan de Heer en dus bad hij stilletjes: “Heer, ik ga getuigen tegen deze man, help me het juiste te zeggen. Amen.”

“Voordat ik begin heb ik een vraagje,” zei hij aarzelend.

“Wat?” antwoordde de ruige bonk ongeduldig. De kapper liep op de man af, zeepte diens gezicht in en hield zijn scheermes klaar.

“De eeuwigheid…” stamelde hij. “Bent u er klaar voor? Ik bedoel bent u klaar om te sterven?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *