Niets en iets

 Een overdenking van Old Humphrey

Luister naar een oude man die, tussen de veelheid van zijn woorden, ook een paar niet onverdienstelijke woorden laat vallen. Luister naar wat ik in mijn lange leven geleerd heb.

Er is geen manier om deze wereld veilig te doorkruisen zonder het woord van God voor onze ogen te houden en zonder de genade van God in ons hart te sluiten.

Als dit waar is, en dat is zonder twijfel zo, dan zouden het woord van God en Zijn genade onze dagelijkse vreugde moeten zijn. En dat woord leert ons iets bijzonders: Wij hechten veel te veel waarde aan dingen die van geen enkele waarde zijn in Gods ogen. Dingen die wij gemakkelijk als iets beschouwen, zijn bij Hem als niets. Onder de mensen is het bijvoorbeeld een groot goed om rijkdom te vergaren, maar het woord van God vindt van niet:

“Doe geen moeite rijk te worden, u kunt uw gaven beter voor iets anders gebruiken. Staar u niet blind op rijkdom, die in feite niets voorstelt. Rijkdom is ook maar vergankelijk. Zoals een vogel opvliegt, kan het weer verdwijnen. (Spreuken 23:4-5)

Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? (Mattheüs 16:26)

Onder de mensen is het wenselijk om de vriendschap van de wereld te krijgen; maar het woord van God zegt iets heel anders:

“Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld” (1 Johannes 2:15)

De vriendschappen van de wereld, hoe waardevol ze ook mogen lijken en hoe belangrijk ze ook mogen zijn onder de mensen, zijn niets bij God. God wil ons leren om ons geen zorgen te maken over de dag van morgen en terwijl een verstandig mens zoals Jozef in de Bijbel rekening houdt met de dag van morgen, verbiedt God alle ongepaste, gespannen bezorgdheid over deze dingen.

Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. (Mattheüs 6:33-34)

Ik heb geleerd dat wij, levend in een wereld van zonde en verdriet waar verleidingen ons vanuit alle hoeken toegrijnzen en we moeten strijden tegen ongeloof in ons hart, heel gemakkelijk afdwalen en vergeten waar het nu echt om gaat. Als wereldse rijkdom, de vriendschap van de wereld, met haar oppervlakkige wijsheid, formele gebeden, en opzichtige aalmoezen, bij God in het niet vallen, zouden we ons dan niet wat meer moeten inzetten voor de dingen die echt belangrijk zijn voor God? Door de Bijbel met een open hart te bestuderen zien we dat de dingen waar God om geeft van een ander kaliber zijn. Hem gaat het om een nederig hart, vurige naastenliefde, onderwerping aan Zijn wil, eerbied voor Zijn heilige woord en een diepe afhankelijkheid van Zijn kostbare beloften. Het gaat om vertrouwen in onze Heer en Redder. Laten wij dus naar deze dingen zoeken. Het is eigenlijk te bizar voor woorden, maar juist de dingen die voor de wereld als niets zijn, zijn voor God iets.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *