Help… de verkeerde antwoorden

En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. Romeinen 8:26

De antwoorden op onze gebeden zijn niet altijd wat we verwacht hadden en dat zorgt nogal eens voor verwarring en twijfel. Zo bidden we vaak ernstig en oprecht om geduld, en wat is het resultaat? Onze Vader zendt mensen in ons leven die ons tot het uiterste tergen. De Bijbel leert ons tenslotte dat verdrukking lijdzaamheid bewerkstelligt.

Wij bidden om onderworpenheid en wat krijgen we? God zendt ons onverwachts lijden. Ook hier kunnen we troost halen uit de Schrift want er staat geschreven dat wij net als Jezus zelf, gehoorzaamheid leren door de dingen die wij ondergaan.

Wij bidden om onzelfzuchtigheid, en God plaatst ons in situaties die ons dwingen onszelf op te offeren en aan de dingen van anderen te denken, en ons leven af te leggen voor de broeders.

Wij bidden om kracht en nederigheid, en opeens staan we oog in oog met de een of andere bode van Satan die ons kwelt en dwarszit totdat wij hulpeloos in het stof liggen en God om verlossing smeken.

Wij bidden: “Heer, vermeerder ons geloof,” en opeens blijkt onze portemonnee leeg te zijn, kampen we met kinderen die worstelen met de een of andere alarmerende ziekte of komt er iemand langs die onnadenkend met onze spulletjes omgaat. Op zulke momenten worden we gedwongen om de weg van het geloof te bewandelen terwijl die dingen ons eerder nooit leken te verontrusten.

We bidden dat wij net zo zachtmoedig mogen zijn als het lam van God en dan zomaar opeens worden we vernederd of doet iemand ons pijn met een snijdende opmerking. We weten gevoelsmatig wel dat we moeten vergeven, maar zo eenvoudig is dat nog niet. Het lam Gods werd zelf tenslotte als een lam naar de slachtbank geleid en … deed zijn mond niet open.

We bidden dat we vriendelijk mogen worden, maar dan opeens steekt er een storm van verleiding op die ons uitdaagt om met hardheid te reageren. En zo leren we keer op keer dat we wel naar Jezus moeten kijken want alleen met Zijn hulp kunnen we leren dat wanneer Hij kalmte en rust geeft, er niets is dat ons echt kan verontrusten.

Wij bidden om liefde en God plaatst ons bij schijnbaar liefdeloze mensen. Er staat toch geschreven dat de liefde lankmoedig en vriendelijk is, niet onbeleefd en dat de liefde zich niet laat opjutten? Ze verdraagt alle dingen, gelooft en hoopt alle dingen en faalt uiteindelijk nooit.
Als we dus bidden om meer op de Meester te mogen lijken stuurt Jezus stuurt ons Zijn antwoorden. Hij zegt: “Let op, Ik heb jullie zuiver gemaakt. Maar niet zoals je zilver zuiver maakt. Ik heb jullie gezuiverd in een ander soort smeltoven: de smeltoven van ellende. (Jesaja 48:10)

Jezus staat altijd klaar om ons als de Goede Herder bij deze moeilijke lessen te helpen, als we Hem er maar bij blijven betrekken. Door alles wat we in ons leven tegenkomen te aanvaarden als iets dat wij ontvangen uit de hand van een liefhebbende Vader, vinden we ook de weg naar de vrede die alle verstand te boven gaat.

Aanvaarding is iets anders dan het mismoedig ophalen van je schouders en maar te berusten dat je nu eenmaal moet lijden omdat het Gods wil is. De weg naar een dieper geloof heeft alles te maken met onze houding en visie. God wil ons leren om te allen tijde te leven vanuit de hemelse gewesten, zodat wij boven de wolken van verdrukking kunnen uitstijgen en leven vanuit de tegenwoordigheid van Gods troon. Dat is leven op geloof.

Inspiratie uit Streams in the Desert

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *