Laat dat gebroken verleden dat niet meer veranderd kan worden toch achter in Gods handen en stap samen met Hem die onoverwinnelijke en stralende toekomst tegemoet die ons beloofd is.

- Oswald Chambers

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier