Jezus Christus is de plaats waarop de eeuwigheid en de tijd elkaar raken. Jezus is de verbinding tussen godheid en menselijkheid, en als we contact met Hem hebben kruist de hemel de aarde

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier