Als het fundament van ons bestaan gevaarlijk begint teschudden rennen we doorgaans snel naar God om hulp en dan leren we iedere keerdat het God zelf was die aan ons fundament schudde.

- Charles West

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier