Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is. Gebed is een houding van ons hart die God onmiddellijk herkent als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.

- O. Hallesby

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier