De Vader weet dat we in ons dagelijks leven gemakkelijk angstig worden. Hij weet ook dat ons dagelijks leven doorgaans uit kleine dingen bestaat, niet uit grote. Daarom roept Hij ons vol verlangen toe en zegt: "Breng al die kleine dingen toch naar mij toe: Ik ben bereid je te helpen."

- Ole Hallesby

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier