O Heer, Naarmate de jaren veranderen, mogen we rust vinden in uw eeuwige onveranderlijkheid. Help ons om dit nieuwe jaar moedig het hoofd te bieden, in de overtuiging dat u altijd dezelfde bent en ons met uw wijsheid leidt en met uw liefde beschermt, door onze Redder Jezus Christus.

- William Temple

Lees de nieuwe Actief

Verander je leven, verander de wereld om je heen

Klik hier