IMG2344
item2b item2b2
Verander je leven, verander de
IMG_1310
item2b1

Terug <<<

Volgende >>>

item2b1a

God geeft de beste en zoetste bloemen in het paradijs aan Zijn volk wanneer ze op hun knieën in de binnenkamer zitten. Gebed, als het al niet de poort naar de hemel is, dan is het toch zeker de sleutel om ons in haar geneugten binnen te laten.
Thomas Brooks
______

Een jong mens die een overtuigd atheïst wil blijven kan niet voorzichtig genoeg zijn met wat hij leest. Er bevinden zich overal valkuilen; 'Opengeslagen Bijbels, miljoenen verrassingen, en wonderen. God heeft, als ik me zo mag uitdrukken, geen scrupules.
CS Lewis
_____

Van de 1000 dingen die kunnen gebeuren in het leven van een Christen zijn het niet 999 die medewerken ten goede, maar 999 plus een!
____

Het hart dat tot de rand gevuld moet worden met heilige vreugde moet heel stil gehouden worden.
____

Als we het geschenk van een liefdevolle gedachte in het hart van een vriend zouden werpen, in plaats van kostbare juwelen of bloemen te geven, zou dat geven zijn zoals de engelen het doen.
____

Om geestelijk te groeien moet een mens eerst leren om te buigen
___

Wat is een Christen? Dat is een gewoon mens die het makkelijker maakt voor anderen om in God te geloven.
____

Zelfs op kale bergwanden waar de ijzige wind ons in het gezicht slaat, of in duistere spelonken die de aardkost doorboren is het beter te vertoeven met de eeuwige Redder dan in een comfortabel huis waar we ons kunnen verwarmen aan het vuur van de zonde in een leven zonder God
____

Het is onze roeping om Jezus in alle situaties op de juiste manier te vertegenwoordigen.“Wat zou Jezus gedaan hebben?” Dat is een eenvoudige vraag, die elk probleem kan oplossen en dat altijd vanuit het gezichtspunt van de liefde. Maar die vraag kan niet beantwoord worden zonder dat Jezus ook in jouw hart woont. Je kunt Jezus niet nadoen. Je moet Hem in je hebben, zodat Zijn liefde natuurlijk uit je stroomt.
AB Simpson
_____


"Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van het gebed."
____

Met geloof ga je de eerste trede van de trap op, ook al kun je niet altijd precies zien waar die nu eigenlijk naar toe gaat
____

Wij zijn geen menselijke wezens die een geestelijke ervaring hebben. Wij zijn geestelijke wezens die een menselijke ervaring hebben.
–Pierre Teilhard de Chardin
_____

Jezus; Emmanuel, God met ons, heeft soldaten nodig voor Zijn leger. Als je nog niet tot Zijn leger behoort aarzel dan niet en meld je aan nog voor de dag over is. Als je reeds voor Hem strijdt, wees dan vol goede moed; de vijand heeft absoluut niets in te brengen en is vergeleken met de Heer krachteloos. Het legerkamp van God is groots en onoverwinnelijk.
CH Spurgeon
_____

Als we er op staan om vooral onze eigen eer na·te jagen, kan God niet anders doen dan de Zijne bij ons weg te halen.
____

Wie de hemel beledigt heeft niemand tot wie hij zijn gebeden kan richten
____

Als we te maken krijgen met duizend problemen werken er niet slechts een paar honderd mee ten goede voor ons als gelovigen, maar 999 plus een.
George Mueller
_____

Je kunt Gods doel voor je leven onmogelijk vervullen als je voortdurend je eigen plannetjes najaagt.
____

Wat is gebed? Dat is God in je leven binnen laten. Hij klopt op je deur en vraagt of je open wilt doen. En niet alleen in die gewijde stille uren, maar vooral tijdens je drukke bestaan, als je op pad bent en voor elke meter moet knokken. Want dan heb je Hem het hardste nodig.
Ole Hallesby
_____

Onze geestelijke vijand heeft het vooral gemunt op ons doorzetting-svermogen. Het kan de wereld niet zoveel schelen of je zo nu en dan een gebedje zegt, zolang je van het geloof maar geen levenstocht maakt.
____

De Bijbel gaat over ‘geven’ en niet over nemen.De aarde is niet door een vrek geschapen maar door een vrijgevige God
-Max Lucado
_____

Het is de taak van de Heilige Geest om te overtuigen. Het is Gods taak om te oordelen. Mijn taak is het om lief te hebben.
____

Laat ons strijden alsof alles van ons afhangt, maar laat ons vooral naar God kijken omdat alles echt van Hem afhangt.
-Charles Spurgeon
_____

Wat er ook komt, het zal ook weer voorbij gaan.
____

Hoe kalm mogen we ons in de handen leggen van Hem die de wereld draagt.
____

Vliegers stijgen op tegen de wind in, niet met de wind mee. Geen mens maakte ooit vooruitgang zonder een zuchtje wind.
____

“Er zitten altijd twee kanten aan een zaak. Twee manieren om iets te zien,” zei Mark.
“Hè? Twee manieren? Welnee. Er bestaan wel duizend manieren om iets te zien. Totdat je het juiste antwoord hebt. Dan is er nooit meer dan één manier.”
CS Lewis over waarheid:
______

Het kruis is de bliksemafleider van genade waardoor Gods toorn over deze wereld naar Christus wordt geleid en alleen het licht van Zijn liefde overblijft voor hen die het willen.
A.W. Tozer
______

Al onze daden worden getint door de houding van het hart, net zoals landschappen er steeds weer anders uitzien in een ander licht.
_____

Veel gebed betekent veel van God en veel van de hemel, maar verwaarloos je het gebed, dan is ook je vooruitgang te verwaarlozen.
CH Spurgeon
______


Je kunt er zeker van zijn dat jouw persoonlijkheid voor God geen mysterie is; God weet wie je bent. Eens zul je dat zelf ook weten.

CS Lewis
_____

Schatten en rijkdom? Die hebben wij niet nodig als wij maar de schat en de rijkdom zijn van Hem die ons schiep.
____

De mens die behalve God ook nog heel veel andere dingen heeft, heeft niets meer dan de mens die alleen God heeft.
____

Steek je lamp aan voordat het donker wordt.
Arabisch gezegde
_____

-Geloof dat groeit en loopt in’t licht;
-Volmaakt is de liefde, geen vrees in zicht,
-Hoop, overvloedig, glanzend en klaar;
-Kronen met gejuich het begin van uw jaar!

Frances Ridley Havergal
____

De beloften van God zijn zo zeker als wat. Wij vergeten echter dat het soms wat tijd kost voordat ze tot bloei kunnen komen.
____

Als je 90% van je aandacht vestigt op die 10% die niet goed gaat in je leven, dan ga je na verloop van tijd denken dat 90% niet goed gaat.
____

Kerstmis komt en gaat, maar Jezus blijft altijd in je hart.
____

“Aslan,” zei Lucy verbaasd, “Je lijkt zoveel groter.”
“Dat komt,” antwoordde Aslan, “omdat jij ook gegroeid bent. Ik ben niet echt groter, want ik ben wie ik ben, maar telkens als jij groeit zie ik er voor jou weer veel groter uit.”
Uit het boek Prins Caspian door C.S. Lewis.
_____

God houdt van jou alsof je de enige op de wereld bent, en Hij houdt van iedereen zoals Hij van jou houdt.
___

Een waarachtig geloof dat je door de stormen van dit leven kan loodsen wordt niet verkregen in je luie stoel.
____

In gebed is het beter om een hart te hebben zonder woorden, dan woorden zonder hart.
-John Bunyan
____

Geluk is als manna; het moet in kleine hoeveelheden verzameld worden en je moet er dag voor dag van genieten. Het blijft niet altijd goed en je kun het niet opsparen. Het is uit de hemel komen vallen, vlak voor onze deur.
____

Zing een blij lied voor Hem die je gebeden beantwoordt en je de verlangens van je hart geeft. Dankbaarheid is niet slechts een goed idee, maar het is je hemelse plicht.
CH Spurgeon
_____

item2b1a1
item2b1a1a
item2b1a1a1
item2b1a1a1a

Terug <<<

Volgende >>>

item9
        Actief Oppepper