IMG2344
Verander je leven, verander de
IMG_1310

Terug <<<

Verder >>>

item2b1

Er is een groot verschil tussen boeken die mensen maken en het Boek waardoor de mens wordt gemaakt.
_____

O Heer,
als ik het verkeerd heb maakt U mij dan bereid om direct te veranderen. En als ik gelijk heb, maakt U mij dan makkelijk in de omgang.
_____

Het hart dat tot de rand gevuld moet worden met heilige vreugde moet heel stil gehouden worden.
_____

Ik geloof…in de zon, ook als die niet schijnt;
Ik geloof…in de liefde, ook als ik die niet voel;
Ik geloof…in God, ook als Hij stil is.
_____

Iemand die een prachtig schilderij kan maken of een boek kan schrijven dat vele mensen bei?nvloedt, verdient applaus, maar een moeder die gezonde zonen en dochters voortbrengt wier onsterfelijke zielen de wereld blijvend zullen bei?nvloeden lang nadat de boeken en schilderijen vergeten zijn, verdient de grootste eer die een mens ten deel kan vallen.
David O.McKay
______

God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.
Augustinus
______

Christenen die het geloof serieus nemen onderscheiden zich van anderen. Het lijkt wel alsof ze naar een andere tamboer luisteren. Hun karakter is dieper, hun ideeën zijn frisser, hun geesten zijn zachter, hun moed is groter, hun leiderschap is sterker, hun bezorgdheid voor anderen is oprechter, en hun overtuiging is standvastig en helder. Ze zijn opgewekt en positief ondanks moeilijkheden en stralen een wijze rust uit die verder reikt dan hun leeftijd zou doen vermoeden.
______
 

Het hart van een moeder is het schoollokaal van een kind.
Henry Ward Beecher
______

Je kunt anderen niet dwingen precies zo te zijn als jij zou willen. Je kunt jezelf toch ook niet maken zoals je eigenlijk zou moeten zijn?
Thomas a Kempis
______

Geluk wordt niet bepaald door hoeveel we bezitten, maar door hoeveel we genieten.
Charles Haddon Spurgeon
______

Hoe arm zijn zij die geen geduld hebben! Geneest niet elke wond geleidelijk?
William Shakespeare
______

“Laat dat gebroken verleden dat niet meer veranderd kan worden toch achter in Gods handen en stap samen met Hem die onoverwinnelijke en stralende toekomst tegemoet die ons beloofd is.”
-Oswald Chambers
______

Probeer niet om het geloof bij jezelf op te wekken. Hoe diep je ook in je hart op zoek gaat naar het geloof, je zult het er niet vinden. Haal je ogen van je eigen hart af en kijk in het liefdevolle gezicht van Christus.
-Andrew Murray.
______

“Bid voor de grootste dingen die je maar kunt bedenken. Geen gebed is te groot voor God. Hij heeft echt het liefst dat je in het groot bidt. Bid niet voor krukken maar voor vleugels.”
Phillips Brooks
_______

Ik ben er achter gekomen dat ik slechts een gewoon mens ben met een gewoon verstand, maar vandaag heb ik besloten dat ik een ongewoon Christen wil zijn.
David Livingstone.
______

Iedere nobele daad is aanvankelijk onmogelijk.
Thomas Carlyle
______

In een enkele eikel zit de schepping van duizend bossen.
Ralph Waldo Emerson
______

Wat we oppakken in deze wereld is niet wat ons rijk maakt. Rijkdom heeft juist iets te maken met de dingen die we opgeven.
Henry Ward Beecher
______

Toen Jezus ons opdroeg om onze vijanden te vergeven, wist Hij dat Hij ons ook daar de kracht voor zou moeten geven. Wij zijn geen fabriek van Zijn liefde, noch zijn we er een opslagplaats voor. Alles wat wij zijn is het kanaal waarlangs Zijn liefde mag stromen. Daarom is elk excuus van onze trots zinloos.
Corrie Ten Boom
______

Het hart van degene die waarlijk liefheeft is een paradijs op aarde. Die mens heeft God in zich, want God is liefde.
Abbé Hugo Félicité de Lamennais
______

We vergeten weleens dat het geluk niet komt doordat we iets krijgen wat we nog niet hadden, maar door te zien en te waarderen wat we al hebben.
Friedrich Gottlob Koenig
______

Als we geen winter hadden zou de lente niet zo’n feest zijn; als we niet af en toe met wat tegenslag te maken hadden zou voorspoed niet zo welkom zijn.
Anne Bradstreet
______

Het klopt dat de Heer ons soms corrigeert en ons er soms zelfs van langs geeft. Hij is als een goede vader die zijn kinderen terecht wijst. Toch is het altijd vele duizenden malen minder erg dan wat wij verdienen.
-John Newton
______

We moeten altijd bereid zijn om ons werk door God te laten onderbreken
-Dietrich Bonhoeffer
______

Voor ons ligt het boek van het nieuwe jaar. Hoe het heet? De titel is „Mogelijkheden.” De eerste bladzijde heet „Nieuwjaarsdag” en de rest is nog onbeschreven.
_____

Ik eer Kerstmis in mijn hart en probeer dat het hele jaar door vast te houden.
Charles Dickens
______

Laat het je streven zijn, je verlangen en je gebed, om van elke vorm van zelfzucht verlost te worden en niets anders te willen dan Jezus met vreugde en eenvoud te volgen.
-Thomas A Kempis
_______

Er zullen geen skeptici in de hel zitten. Ook geen atheïsten, ongelovigen of agnostici. De eeuwigheid zal ervoor zorgen dat iedereen in de bijbel gelooft.
_____

Uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Aan de ene kant heb je de mensen die tegen God zeggen: “Uw wil geschiede,” en aan de andere kant heb je de mensen tegen wie God zegt “Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt.” Soms hebben mensen problemen met het idee van de hel, maar er zit echt niemand in de hel die daar niet zelf voor gekozen heeft. Iedereen die serieus op zoek is naar liefde en warmte zal het vinden. Het zijn de woorden van Jezus zelf toen Hij zei: “Zoek en je zult vinden.”
CS Lewis
______

De mensen hebben door de eeuwen heen al heel wat plannen en filosofieën opgesteld om de ziekten van deze wereld aan te pakken. Nog altijd zonder resultaat. Jezus deed het anders. Hij kwam niet met een goed plan of met een betere filosofie, maar hij kwam als een persoon. God als mens, die elke nood van het menselijk hart wil vervullen.
-A.C. Dixon
______

Wie is er wijs? Dat is de mens die uit de bron van de kennis drinkt; die weet waar die bron te vinden is en wie die bron is.
A.A.Hodge
_______

Een Christen leeft in de wereld, maar zijn kracht put hij er niet uit. Die moet van buiten deze wereld komen.
______


Juist de eenvoud van ‘vertrouwen’ maakt het voor veel mensen zo moeilijk om te geloven. Het kan niet zo eenvoudig zijn. We moeten eerst iets doen, iets bereiken en dan komt het geloof vanzelf. Maar het Woord van God ligt klaar om gebruikt te worden. Zijn beloften zijn al gegeven. Er rest ons niets anders dan er in te geloven.

Naar E.M. Bounds
______

Genade komt de ziel binnen als het morgenlicht. De eerste stralen verlichten de hemel voorzichtig bij het ochtendgloren, maar al snel wordt het alsmaar lichter en lichter en uiteindelijk wordt het hele landschap ondergedompeld in het schitterende zonlicht. De hele natuur juicht uit dankbaarheid voor een nieuwe dag, een nieuwe kans.
Thomas Adams
_____

item2b1a
item2b1a1
item2b1a1a
item2b1a1a1
item2b1a1a1a

Terug <<<

Verder >>>

item6
        Actief Oppepper