IMG2344
item2b2
Verander je leven, verander de

<<<

IMG_1310
WWankelt
item17
Druk de wereld Wankelt zelf
item2b1
item2b1a

DE WERELD WANKELT

De aarde trilt op haar grondvesten
Wereldwijde verwoesting ?

door John Benjamin

(Uit het gratis online boek 'De wereld wankelt')

item2b1a1
item2b1a1a
item2b1a1a1
item2b1a1a1a

Het wordt veel mensen wel duidelijk dat het helemaal verkeerd gaat met onze hedendaagse razendsnel veranderende wereld. Er is een alarmerende toename van verwoestende aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en reusachtige zonnestormen. Orkanen en tornado's zijn krachtiger dan ooit tevoren en al deze verschijnselen veroorzaken allerlei soorten zwaar weer die op de ene plaats grote overstromingen veroorzaken en op andere plaatsen juist grote droogtes waarbij hele oogsten verloren gaan.

Het lijkt er op dat duistere wolken zich boven onze wereld samenpakken. In plaats van de wereldvrede, waarop velen gehoopt hadden, kampen we nu met meer terrorisme en loopt de spanning tussen een groot aantal belangrijke naties behoorlijk op, iets dat makkelijk kan leiden tot vreselijke verwoestende oorlogen in de nabije toekomst. De economische problemen waar we nu mee worstelen zijn groter dan we in decennia hebben meegemaakt en veel mensen zijn hun banen en huizen kwijtgeraakt en zitten aan de grond.Bijna iedereen heeft het gevoel dat er iets heel duisters, dreigends en onheilspellends over onze planeet neerdaalt. Het lijkt wel alsof de hele wereld stapelgek geworden is, zoals een op hol geslagen trein die met topsnelheid van de rails loopt om dan te eindigen als een verschrikkelijk wrak!

Een groot aantal films zoals 2012, The Day After Tomorrow, Deep Impact en dergelijke, tonen scenario's die lijken op het einde van de ons bekende wereld, waarin allesverwoestende rampen en gebeurtenissen het mensenras grotendeels uitroeien. Deze films veroorzaken een reële en diepe angst in het hart van de mens en om alles nog wat erger te maken lijken ook de moderne research en televisie-documentaires dit maar al te graag te beamen. Programma's zoals History Channel, Weather Channel en National Geographic voorspellen 'megarampen' veroorzaakt door enorme asteroïde-

en komeetbotsingen, meteorietregens, gewelddadige zonne-uitbarstingen die onze moderne electriciteits-netten onbruikbaar maken, dodelijke aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, machtige tsunami's, orkanen, tornado's en een groot aantal soortgelijke en aanverwante gebeurtenissen die allemaal met elkaar te maken hebben. Het zal een verschrikkelijke verwoesting van het kwetsbare milieu van de aarde veroorzaken en het voortbestaan van het menselijk ras als levend wezen staat op het spel.Geloof het of niet, als je de Bijbel erop naslaat kun je zien dat die films er niet zo heel ver naast zitten. Er staan in de Bijbel voorspellingen die aangeven dat er in de nabije toekomst talrijke rampen van nog grotere omvang zullen plaatsvinden. Verzen in het boek 'Openbaring' uit de Bijbel geven een gedetailleerde beschrijving van een aantal gebeurtenissen waar we al eerder over schreven, zoals grote inslagen van asteroïdes en kometen op onze aarde, vurige meteorietregens, enorme zonnestormen die de aarde door hun grote hitte verschroeien en zelfs een atoomoorlog.
In het boek Jesaja wordt gesproken over een wereldschokkende 'polaire verschuiving,' waardoor er overal op aarde tektonische platen barsten, wat een bijna algehele verwoesting veroorzaakt. Kort geleden verschenen er berichten op het nieuws dat het vroegste stadium van deze komende poolverschuiving inmiddels begonnen is en dat de Noordpool 'Siberië begint binnen te lopen'!Ook in Mattheüs 24 wordt de tijd die dicht tegen het einde van de wereld zoals wij die momenteel kennen loopt, duidelijk beschreven. Er zal een duidelijke toename zijn van verwoestende aardbevingen, met oorlogen op vele plaatsen en de aarde zal worden geteisterd door grote droogte en rampen. Oogsten mislukken, terrorisme viert hoogtij; er is hongersnood en de mensheid wordt gekweld door plagen en ziektes. Dan staan er passages in de boeken Jesaja, Ezekiël en Openbaring waar over een laatste 'mega-aardbeving' wordt geschreven, een schok van zulke afmetingen dat die iedere stad ter wereld met de grond gelijk zal maken, samen met alle bergketenen. Een verwoesting van dergelijke afmetingen is haast 'onvoorstelbaar' maar wordt erg goed afgebeeld in de dramatische film 2012! In Jeremia staat iets over een 'reusachtige eindtijdorkaan' zó groot dat hij letterlijk over de hele aarde raast, en zich een verwoestend pad baant door iedere natie op de aarde en een spoor van vernieling achter zal laten zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen! Er staat dat het dodental zo groot zal zijn dat het niet eens mogelijk is om iedereen netjes te begraven! En dan zijn er ook nog passages die verschijnselen beschrijven die we nu omschrijven als 'UFO's'!Veel mensen associëren deze huidige, duidelijk waarneembare toename van verwoestende 'aardgebeurtenissen' met de profetieën uit de Maya-kalender die volgens sommigen 'het einde van de wereld' voorspelt in december 2012.

Maar klopt dit ook met de Bijbel? Volgens de Bijbel kan het einde van de wereld nog niet komen, want in de Bijbel staan zeer gerichte en duidelijke passages over een laatste periode van zeven jaar die vermoedelijk spoedig zal aanbreken, waarin een genadeloze tiran, beter bekend als de Antichrist, zal opstaan om de wereld te regeren voordat het einde aanbreekt. Hij zal op het wereldtoneel verschijnen als een 'grote man van vrede' die zelfs een oplossing zal brengen voor het huidige Israëlisch/ Palestijnse conflict. Er staat in de Bijbel dat hij de Joden zal toestaan hun tempel te herbouwen, zodat ze wederom hun godsdienst kunnen uitoefenen op de manier waarop dat in vroegere tijden gebruikelijk was. Dit zal echter niet lang duren, want halverwege deze periode van zeven jaar zal hij een beeld van zichzelf neerzetten in deze Joodse tempel, waar hij ook daadwerkelijk gaat zitten en zichzelf zal uitroepen tot God. Dat zal volgens de Bijbel de periode uit de geschiedenis der mensheid inluiden, waarin de Antichrist Joden, Christenen en mensen van andere religies zal vervolgen en doden als ze weigeren hem als God te aanbidden. Dit is ook de periode waarin hij het bij veel mensen wel bekende doch beruchte 'merkteken van het beest' zal instellen. Iedereen wordt dan gedwongen om een merkteken in rechterhand of voorhoofd te nemen, zonder welk zij niet zullen kunnen kopen of verkopen, of hun normale dagelijkse taken voortzetten. Dit zou heel goed een van de nieuwe microchip-implantaten kunnen zijn zoals de 'veri-chip' of iets soortgelijks. Ook is er recentelijk een nieuwe chip, een "wafer" met een soort tatoeage op de markt gekomen die op de huid kan worden aangebracht. Met al deze nieuwe technologische ontwikkelingen is het dan ook niet moeilijk meer om je voor te stellen hoe deze oude profetieën uit het boek Openbaringen vervuld kunnen worden. In deze periode zal het grootste deel van deze afschuwelijke eindtijdrampen pas echt beginnen. Het feit dat we nu al met een enorme toename van deze rampen en moeilijkheden geconfronteerd worden zou het teken kunnen zijn dat deze periode, die Jezus zelf 'een begin van de weeën' noemde, voor de deur staat. Dus 2012 kan heel goed 'het begin van het einde' inluiden, maar kan wat betreft de Bijbel het 'laatste der dagen' nog niet zijn. Uiteindelijk weet niemand precies hoe alles zich zal ontwikkelen en het zou natuurlijk ook kunnen dat dit alles toch nog langer gaat duren. De ervaring zal het leren. Maar één ding is zeker...we komen in de buurt, omdat dit in de Bijbel is voorspeld en de Bijbel heeft er nog nooit naast gezeten in haar voorspellingen, waarvan het merendeel reeds is uitgekomen.Staat ons dan niets dan ellende te wachten? Is er ook hoop? Meer dan dat.Het mooie is, dat er in de Bijbel staat dat dit niet het 'einde' van de wereld zal zijn, maar juist het aanbreken van een 'nieuw begin'. Na deze periode van zeven jaar zal Jezus terugkomen op aarde om een 'eeuwig koninkrijk' te stichten dat nooit verwoest zal worden. En Hij wil daar graag samenwonen met alle mannen, vrouwen en kinderen die ooit in deze verziekte oude wereld geleefd hebben en bij Hem horen, in het prachtige nieuwe paradijs dat Hij spoedig zal herscheppen.
Jezus Christus is 2000 jaar geleden aan het kruis gestorven en heeft Zijn leven opgeofferd om de wereld te redden. Het gaat Jezus om iedereen die ooit geleefd heeft. Hij wil ons allemaal dat onbeschrijflijk geschenk, het eeuwige leven, geven! Hij zou willen dat iedereen gered wordt en deze boodschap krijgt en gelooft, want de enige manier om aan deze angstwekkende gebeurtenissen te ontkomen is door Jezus te ontvangen en je met Hem te verbinden. Hij wil graag dat ook jij je bij Gods familie aansluit en dat je voor altijd in het paradijs zult wonen. Dan hoef je de echte dood niet meer onder ogen te komen! Nodig de Heer uit in je hart en je leven. Hij heeft beloofd dat Hij binnen zal komen bij iedereen die zijn hart oprecht voor Hem opent.
Dan heb je de garantie die Hij gegeven heeft: dat Hij voor je zal zorgen en je zal beschermen in deze ellendige tijd en dat Hij terug zal komen om je in Zijn glorierijke Koninkrijk te ontvangen voordat de ergste en meest angstwekkende rampen over deze aarde worden uitgestort. Dit gebeurt tijdens een geweldige gebeurtenis die in de Bijbel 'de Opname' wordt genoemd.

Johannes 3:16 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Romeinen 10:13 'Ieder die de naam van de Heere (Jezus Christus) zal aanroepen zal zalig worden.'

Geef Hem alsjeblieft vandaag de kans om je te helpen en vraag Hem in je hart. Als je de profetische verzen over deze komende rampen en de terugkeer van Jezus Christus zelf wilt onderzoeken, ga dan online en kijk op deze onderstaande sites en lees het boek. Omdat deze informatie juist op dit moment, nu al deze dingen beginnen te gebeuren, zo belangrijk is, wordt dit e-boek GRATIS aangeboden! Ga naar: www.actiefonline.org

Terug naar boven

item8a
Copyright 2013  Actiefonline -
            Actief Oppepper