IMG2344
Verander je leven, verander de
IMG_1310
Jesus

Wees Stil

Niet uit de aardbeving of de verslindende vlam
Is het dat de rust voortkwam

Maar in de stilte die de angst verving
De stille stem die tot de profeet inging

O ziel, wees stil op de berg van God!
Hoewel zorg en noden ons dringen tot het bot!

Ongestoord door smekingen en wens
Wees stil en hoor wat God wil zeggen tot de mens

Mary Rowles Jarvis

item2b1
item2b1a
item2b1a1
item2b1a1a
item2b1a1a1
item2b1a1a1a
   Al zal
IMG_2463 IMG_2463
Mijn liefde voor jou Bijbelstudie
IMG_2464
Gods Antwoorden
IMG_2464
Psalmberijming
    De
Copyright 2017  Actiefonline -
        Actief Oppepper IMG_2463 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2464